Van Harte Restaurants

praktijkvoorbeeld - 15 april 2005

Het doel van Resto VanHarte is het doorbreken van sociaal isolement en het vergroten van leefbaarheid in wijken en steden. Dit gebeurt door mensen van diverse leeftijden, religies en culturen samen te brengen in laagdrempelige eetgelegenheden, samen te werken met lokale sleutelfiguren als de wijkagent, dominee, imam of huisarts, en met lokale instanties op het gebied van zorg- en welzijn, re-integratie en onderwijs en door maatschappelijk draagvlak te creëren voor de problematiek van sociaal isolement.

Werkwijze

In 2010 telt Resto VanHarte 21 Resto’s, verspreid door heel Nederland. Jaarlijks worden er 90.000 maaltijden geserveerd. De centrale Resto VanHarte activiteiten worden gecoördineerd vanuit Amsterdam, zoals de opstart van de verschillende Resto’s, het personeelsbeleid en contact met de pers. Ieder Resto heeft twee parttimers in dienst: de Restomanager en de Horecacoördinator. De overige medewerkers zijn vrijwilligers, stagiaires of mensen in een reclassering of re-integratieproject. Ook worden er in de Resto’s speciale activiteiten georganiseerd rondom Ramadan, Internationale Vrouwendag, Dag voor de Rechten van het Kind etc. Bij sommige Resto’s (Den Haag, Rotterdam, Groningen, Amsterdam Noord) zijn er KinderResto middagen. Kinderen (en hun moeders) kunnen er voor één euro een gezonde, verse lunch krijgen. Aansluitend wordt er gezamenlijk een activiteit ondernomen zoals bijvoorbeeld een bezoek aan een museum.

Doel

Mensen die het moeilijk hebben lekkere maaltijden aan te bieden tegen een lage prijs.

Doelgroep

Mensen die aan de onderkant van de maatschapppij staan. 

Resultaat

De jongeren helpen met alle voorkomende werkzaamheden. Het doen van inkopen, koken, voor-bereiden, opscheppen, bedienen en opruimen. Ook eten ze mee met de gasten. Dat zijn vaak eenzame ouderen of mensen die om andere redenen behoefte hebben aan een gezamenlijke maaltijd. Ook de meeste vrijwilligers zijn mensen die uit moeilijke situaties komen, dus de leerlin-gen zien een hoop van de sociale problemen in de maatschappij, en leren veel over horeca.
De inzet van de leerlingen levert de restaurants Het Hart dan ook wel degelijk iets op. Ze bieden extra handen en inzet. Het is bovendien heel leuk om een mix van oudere en jonge vrijwilligers te hebben. Dat heeft een positieve invloed op de sfeer en creëert onderling begrip voor elkaar.
De stage is een succes als de leerlingen er iets van geleerd hebben en het nut van vrijwilligers-werk inzien.

Aanvullende informatie 

Voor de begeleiding heeft één professional 2 uur per dagdeel de tijd voor de leerlingen. Dat is om dingen uit te leggen, instructies te geven over taken, de leerlingen in de gaten te houden en als dat nodig is een nieuwe taak te geven. Voor de begeleiding van alle vrijwilligers is er een taken-boek. Hierin staan 34 taken beschreven. Met een beheerslijst wordt afgevinkt wat een vrijwilliger beheerst. Er staan fotos bij van dingen die uitgevoerd moeten worden en hoe dat moet gebeu-ren. De begeleiding van de leerlingen wordt niet betaald. Leerlingen hebben vrij veel begeleiding nodig, het zijn in principe nog kinderen. Eigenlijk zou de begeleiding dan ook betaald moeten worden vinden ze bij Het Hart.

Financiering

De hoofdsponsors zijn het Mooiste Contact Fonds, een initiatief van KPN, Rabobank, Achmea, Sodexo.

Website

Looptijd

Doorlopend vanaf 01/01/2005

Uitvoerende organisaties

VanHarte Centrum

Postadres
Postbus 67011
1060JA Amsterdam

Bezoekadres
Gatwickstraat 1
Amsterdam

T 020 303 3030

Plaats

Amsterdam

Provincie

Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

Land

Nederland