Herstel en participatie met hulp van ervaringsdeskundigen

Stichting Door en Voor cliënten ggz en verslavingszorg

29 november 2015

Ervaringsdeskundigen ondersteunen cliënten uit de ggz en verslavingszorg op weg naar herstel en participatie in de maatschappij. Stichting Door en Voor in Den Bosch werkt cliëntgestuurd: cliënten bepalen zelf welke activiteiten zij doen en voeren zo regie over hun herstel.

Wat doet de stichting Door en Voor?

 • Cliënten van ggz en verslavingszorg krijgen individuele ondersteuning van (ex-)cliënten bij hun vragen over wonen, werk, opleiding, welzijn en financiën.
 • (Ex-)cliënten uit de ggz en de verslavingszorg kunnen cursussen volgen gericht op persoonlijk herstel.
 • (Ex-)cliënten uit de ggz en de verslavingszorg kunnen een opleiding volgen om te leren hoe je te werk gaat als ervaringsdeskundige.
 • Door het geven van voorlichting werkt de stichting aan het versterken van de maatschappelijke status van cliënten. Het vermindert het negatieve beeld van ggz- en verslavingszorgcliënten, zowel bij de groepen waar de stichting voorlichting aan geeft als bij de (ex-)cliënten zelf.
 • Andere organisaties kunnen advies krijgen voor het opzetten van cliëntgestuurde projecten.

Hoe werkt deze cliëntgestuurde stichting?

 • (Ex-)cliënten zorgen zelf voor het beheer en de uitvoering van de activiteiten van de stichting.
 • Er werken zo’n vijftig ervaringsdeskundigen bij de stichting, die actief is in de regio Noordoost-Brabant.
 • De leden van het bestuur zijn grotendeels ook actief in de uitvoering. Er zijn thematische en individuele overleggen, om ervoor te zorgen dat iedereen gehoord wordt.
 • Kwartiermakers helpen cliënten uit de ggz en de verslavingszorg bij het opbouwen van sociale contacten en sociale activiteiten.

Overige activiteiten stichting Door en Voor

 • De stichting werkt mee aan de landelijke website Ervaringswijzer: een sociale kaart vanuit het oogpunt van cliënten. Welke plekken zijn prettig om te komen voor mensen met een achtergrond uit de psychiatrie? Waar is goede hulp te vinden en waar is interessante vrijetijdsbesteding? Cliënten schrijven recensies over deze plekken.
 • Ervaringsdeskundigen van de stichting zijn vertegenwoordigd in diverse Wmo-adviesraden in de regio. De stichting verzorgt regelmatig voorlichting en advies bij gemeenten en Wmo-adviesraden.
 • Stichting Door en Voor geeft regelmatig voorlichting. Het gaat bijvoorbeeld om:
  • voorlichting aan ggz-organisaties over herstel en ervaringsdeskundigheid;
  • voorlichting aan welzijnsorganisaties, MEE-instellingen, AMW en dergelijke;
  • gastlessen op MBO en HBO en begeleiding van afstudeeronderzoeken.
 • De stichting heeft een databank met bijna 200 ervaringsdeskundigen uit de ggz (gegevens 2013). Dit is een handig hulpmiddel om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

Wat zijn de succesfactoren?

De combinatie van zelfbeheer en werken met ervaringsdeskundigheid werkt goed voor de groep van (ex-)cliënten uit de ggz en verslavingszorg. Cliënten werken aan hun herstel en aan maatschappelijk meedoen. De stichting wordt gemaakt door de mensen die er werken. Menselijkheid is het belangrijkste werkzame element, de eigenheid en de aandacht voor talenten en krachten van mensen. Daarnaast is de flexibiliteit een belangrijke succesfactor, om in de praktijk goed in te kunnen spelen op de vraag.

Met wie werkt stichting Door en Voor samen?

WMO-loketten, MEE, collega cliëntenorganisaties, hulpverlenings- en welzijnsorganisaties en vele andere organisaties.

Website

www.doorenvoor.nl