Hoe goed functioneert uw sportvereniging?

Integrale Kwaliteitszorg Sport (IKSport)
praktijkvoorbeeld - 10 december 2015

Integrale Kwaliteitszorg Sport (IKSport) is een computergestuurd model waarmee (sport)verenigingen een objectief beeld kunnen krijgen van hun functioneren. Hoe werkt IKSport en waarom zou je het moeten inzetten?

Wat is het project?

IKSport is ontwikkeld omdat er steeds hogere eisen aan de verenigingen worden gesteld. Leden worden steeds mondiger en kieskeuriger. Er is steeds meer concurrentie kwa vrijetijdsaanbod. Daarnaast zijn er de toenemende eisen van de overheid, bijvoorbeeld wat betreft kantinebeheer, arbo-voorschriften of een calamiteitenplan. Door middel van een computergestuurd model wordt een objectief beeld verkregen van het functioneren van de vereniging. De club wordt niet alleen een spiegel voorgehouden. De evaluatie reikt ook concrete handvatten aan om bepaalde zaken op te pakken.

Wat levert het op?

Concreet levert de IKSport-audit (het vraaggesprek) een verslag op met daarin de resultaten/scores van de club en een analyse. Daarnaast helpen de uitkomsten van de audit bijvoorbeeld ook om naar derden aan te tonen waar (wellicht reeds eerder gemelde) knelpunten echt zitten. De analyse levert verder ideeën en tips op waarmee de vereniging aan de slag kan om (nog) beter te functioneren. Na de analyse kan de nodige ondersteuning geboden worden om de vereniging ook echt verder te helpen. De sportverenigingen kunnen zich ook vergelijken met een landelijk gemiddelde.

Hoe werkt het project?

De vereniging wordt breed doorgelicht aan de hand van vragen over zeven verschillende thema’s. Bij de vraagstelling is er veel aandacht voor de tevredenheid van leden. Een IKSport-evaluatie duurt ongeveer twee uur. De antwoorden worden tijdens het gesprek al ingevoerd in de computer. Aan het einde van de sessie kunnen de resultaten meteen bekeken worden. Aanvullend verwerkt de auditeur (diegene die het vraaggesprek leidt) de resultaten, analyse en aanbevelingen in een verslag en stuurt dit naar de vereniging. Deze kunnen in een adviesgesprek met de vereniging besproken worden. Iedere vereniging kan daarbij een vraag om ondersteuning aan de orde stellen.

Met wie wordt samengewerkt?

NOC*NSF, Sportraad Apeldoorn (VSA), Maatschappelijk Ondernemen Apeldoorn

Iets voor u?

Sportverenigingen in de omgeving van Apeldoorn kunnen dit instrument gebruiken om hun vereniging door te lichten. Voor advies en ondersteuning kunnen zij daarbij de hulp inroepen van IKSport auditeurs bij het Verenigingsburo.

Looptijd

Looptijd start
1/01/2002

Uitvoerende organisaties

Verenigingsburo
Vosselmanstraat 300
7301 VV Apeldoorn
T 055 5270581
W www.verenigingsburo.nl

Plaats

Apeldoorn

Provincie

Gelderland

Land

Nederland

Contact

Bas van den Hoogen
T 055 5270581
E bvdhoogen@verenigsburo.nl

Downloads
IKSport in Apeldoorn - Ondersteuning op maat voor sportverenigingen
Wat is IKSport - informatie voor verenigingen