Homo in de klas

27 juli 2014

Het bespreekbaar maken van homoseksualiteit en het bevorderen van een homovriendelijk klimaat op orthodox-christelijke middelbare scholen.

Wat is het project?

De lessenserie die met deze methode gegeven wordt, bestaat uit drie lessen. Tijdens de tweede les komt een voorlichter van het team van ‘Homo in de klas’ (een christelijke homo of lesbienne) als gastdocent op bezoek om een persoonlijk verhaal te vertellen. Het doel daarvan is dat het onderwerp voor de leerlingen nog meer een gezicht krijgt en zij zich een voorstelling kunnen maken van de belevingswereld van iemand die christen én homo/lesbisch is.
De lesbrief wordt gebruikt op verschillende (orthodox-) christelijke scholen door heel het land. De lesbrief is geschikt voor derde klassen van het voortgezet onderwijs. Er is een versie beschikbaar voor HAVO/VWO en een versie voor het VMBO.

De lesbrief Homo in de klas is ontwikkeld in samenwerking met GRIP, het Gereformeerd Identiteitsplatform van de vier scholengemeenschappen voor gereformeerd voortgezet onderwijs. Nadat in 2009 de lesbrief voor HAVO en VWO werd afgerond, is in 2010 ook een versie voor het VMBO ontwikkeld.

Met wie wordt samengewerkt?

LCC Projecten is een samenwerkingsverband van LKP, CHJC en ContrariO.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de website www.homoindeklas.nl.

Uitvoerende organisaties

LCC
Postbus 3836
1001 AP Amsterdam
www.lccprojecten.nl

Contact

Mariecke van den Berg
T 06-12236073