Homogeschiedenis.nl

27 juli 2014

Deze website wil leerlingen aanmoedigen om LHBT-geschiedenis te gebruiken in hun schoolwerkstukken en presentaties. Aan de andere kant biedt de site ook aanknopingspunten voor docenten die sek-suele diversiteit in de les willen bespreken.

Wat is Homogeschiedenis.nl?

Op deze site is informatie te vinden over een keur aan onderwerpen dat gerelateerd is aan seksuele diversiteit. Bijvoorbeeld over popsterren die LHBT zijn. Over homoseksualiteit en godsdienst en over de manier waarop LHBT’s zich in verschillende culturen verenigden tot de huidige emancipatiebewegingen: van Sodom en Gomorra tot Lady Gaga.

Wat levert het op?

Middels deze site geven de makers jongeren en docenten informatie, om het onderwerp LHBT zélf bespreekbaar te maken. Men vindt hier toegankelijke informatie over 4000 jaar geschiedenis van LHBT’s, en de site biedt leerlingen en docenten een handvat om seksuele diversiteit op school bespreekbaar te maken.

Hoe werkt Homogeschiedenins.nl?

De website biedt een  groot aantal links voor  leerlingen en of docenten met aangrijpingspunten voor verder onderzoek naar LHBT-geschiedenis.

Wat zijn de succesfactoren?

De informatie sluit aan bij de huidige belevingswereld van jongeren van de oudheid tot de hedendaagse pop en rockcultuur. Via één van de samenwerkingspartners IHLIA is er ook bij elk thema op homogeschiedenis.nl de mogelijkheid om een vraag aan de medewerkers te stellen.

Met wie wordt samengewerkt?

Homogeschiedenis.nl  is een initiatief van het Gay-Straight Alliance (GSA) netwerk van COC Nederland. Het Internationaal Homo Lesbisch Informatiecentrum en Archief (IHLIA) ondersteunt de website.

Iets voor jou?

Op zoek naar LHBT-informatie voor een werkstuk of diversiteitslessen? Op deze website wordt niet gekozen voor een wetenschappelijke invalshoek, maar voor een toegankelijke afspiegeling van wat er op het gebied van LHBT’s te vinden is op internet en in bibliotheken. De  makers zijn daarbij ook de speelse en humoristische kant van het onderwerp niet uit het oog verloren.

Website

Uitvoerende organisaties

COC Nederland
Nieuwe Herengracht 49
1011 RN Amsterdam
T (020) 623 45 96
E info@coc.nl
www.coc.nl