Homovriendelijk sportbeleid in Nijmegen

praktijkvoorbeeld - 15 april 2002

De gemeente Nijmegen laat zich door een speciale commissie adviseren op homovriendelijk beleid. Sportclubs houden zich aan homovriendelijk beleid, tijdens voetbalwedstrijden worden woorden als homo niet meer gebruikt.

Werkwijze

De adviescommissie HLBT bracht in 2003 een advies uit over veiligheid en antidiscriminatie binnen de Nijmeegse sportclubs. Dit advies leidt  tot expliciete aandacht voor de preventie van homodiscriminatie in bestaande protocollen en initiatieven. Alle fairplay-initiatieven die sportclubs ondertekenen zijn nog eens onder de loep genomen. Ook gaat de gemeente themabijeenkomsten organiseren voor sportclubs in het kader van fairplay, respect en sportiviteit.
In 2010 is Sportservice Nijmegen bezig met de ontwikkeling van het programma ‘Voel je veilig in de club’. In dit programma is homoseksualiteit een belangrijk onderwerp. Hierbij wordt samengewerkt met de Nederlandse Sport Alliantie.

Een ander punt dat de adviescommissie heeft voorgelegd en dat goed is opgepakt en uitgewerkt betreft de spreekkoren bij voetbalclub NEC. Tijdens de voetbalwedstrijden worden regelmatig spreekkoren gehoord waarin de term ‘homo’ wordt gebruikt. De gemeente Nijmegen brengt dit punt in bij veiligheidsoverleg met clubs en politie. Dit leidt tot een stappenplan dat wordt vastgelegd in een veiligheidsconvenant tussen NEC, gemeente Nijmegen, Politie Gelderland Zuid en het openbaar ministerie Arnhem.
De werkwijze wordt nader beschreven in de leaflet ‘Samenwerken aan een beter sportklimaat in Nijmegen’ van MOVISIE (2010).

Doel

Een vriendelijk en respectvolle houding voor alle sportbeoefenaren ongeacht hun seksuele voorkeur binnen de sport- en voetbalclubs en bij de uitvoering van sportevenementen in Nijmegen. 

Doelgroep

Sport- en voetbalclubs in Nijmegen, sporters en supporters.

Succesfactor

De belangrijkste succesfactor van de Nijmeegse aanpak is de goede samenwerking tussen de adviescommissie HLBT en de ambtenaren en de gemeente Nijmegen. Het contact is goed, de lijnen zijn kort en beide partijen voeren regelmatig overleg over de voortgang. Verder is het belangrijk dat de gemeente de problemen (h)erkent die de aanleiding zijn voor de adviezen van de adviescommissie HLBT. Daardoor is de stap naar beleid en uitvoering klein.

Samenwerkingspartners

Gemeente Nijmegen (Programma Integratie en Emancipatie), Adviescommissie HLBT, sportclubs en Sportservice Nijmegen, voetbalclub NEC, de Politie Gelderland Zuid en het Openbaar Ministerie Arnhem.

Financiering

De kosten van de ambtelijke ondersteuning aan de adviescommissie HLBT bedragen circa 20.000 euro per jaar.

Website

Looptijd

Looptijd start
2002

Looptijd einde
doorlopend

Uitvoerende organisaties

Adviescommissie Homo-/Lesbisch Beleid
Gemeente Nijmegen

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling - MO 20

Postadres
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Tel. (024) 329 22 50
Fax. (024) 329 29 81
E adviescieholebi@nijmegen.nl
www.nijmegen.nl

Bezoekadres
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen

Plaats

Nijmegen, Rheden, Zevenaar

Provincie

Gelderland, Utrecht

Land

Nederland

Contact

Els Rommes
Gemeente Nijmegen
Adviescommissie Homo-/Lesbisch Beleid
Homovriendelijk sportbeleid
T 024 663 26 36
E elsrommes@hotmail.com

Ambtelijk secretaris mevr. Anneke Voeten
Adviescommissie Homo-/Lesbisch Beleid
Gemeente Nijmegen
T (024) 329 22 50
Aanwezig: dinsdag en woensdag

Downloads
Nota Seksuele diversiteit Hand-in-Hand
Praktijkvoorbeeld adviescommissie HLBT Nijmegen