Homovriendelijke zorgcentra in Amsterdam

praktijkvoorbeeld - 5 januari 1995

In het Amsterdamse woon-zorgcentrum De Rietvinck mochten homoseksuele, bejaarde stellen dertig jaar geleden al samenwonen. Naast het zorgcentrum staat het L.A. Rieshuis, een complex met aanleunwoningen die speciaal voor "roze" ouderen zijn bedoeld.

Doel

Het kunnen handhaven van de eigen roze leefsfeer.

Doelgroep

Roze ouderen.

Aanleiding

Roze ouderen hebben het in woon-zorgcentra niet altijd gemakkelijk. Velen houden hun seksuele voorkeur geheim uit angst voor afwijzing en vervelende opmerkingen van leeftijdsgenoten. Aandacht voor homovriendelijkheid in de ouderenzorg is hard nodig. Zo blijkt uit recent onderzoek dat er volgens één derde van de verzorgenden in hun instelling nooit aandacht is voor homoseksuele ouderen. Bijna de helft van de verzorgenden meent dat er amper homoseksuele ouderen in hun instelling zijn.

Werkwijze

Woonzorgcentrum De Rietvinck (onderdeel van OsiraGroep), waar veel roze ouderen wonen, is een voorloper op het gebied van homovriendelijke zorg. Men organiseert maandelijks een Café Rosé, er is een roze dagbesteding en medewerkers worden getraind in het verlenen van HLBT-vriendelijke zorg. In 1995 zijn zeven appartementen van woningcorporatie De Key in de Vinkenstraat toegewezen aan homoseksuele ouderen. Stichting LA Ries is initiatiefnemer van deze woongroep en draagt kandidaat-bewoners aan.  De zeven twee-kamer appartementen die elk over een video-telecom beschikken, zodat bewoners kunnen zien wie er voor de deur staat. Bewoners  kunnen gebruik maken van het ontmoetingscentrum, de voorzieningen en het zorgpakket van De Rietvinck , zoals huishoudelijke zorg en verzorging.  Via een alarmsysteem kan er direct contact gemaakt worden met De Rietvinck.

Samenwerkingspartners

Stichting L.A. Ries; Osira Zorgadvies Informatie

Website

Looptijd

Looptijd start
1995

Looptijd einde
Doorlopend

Uitvoerende organisaties

Stichting L.A. Ries Amsterdam

OsiraGroep
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Postbus 9225
1006 AE Amsterdam
T (020) 756 00 00
F (020) 756 00 03

Contact met een zorgadviseur:
T 0800 366 84 79

Plaats

Amsterdam

Provincie

Noord-Holland

Land

Nederland

Contact

Stichting L.A. Ries
R. van Og, voorzitter
T 020 330 7563, op werkdagen na 18:00 uur
E rozemakelaar@laries.net