De Hudsonhof

praktijkvoorbeeld - 3 september 2013

In de Hudsonhof organiseren actieve groepen oudere buurtbewoners zelf activiteiten voor en met kwetsbare oudere bewoners uit de buurt. Het doel is om de eigen kracht en zelfredzaamheid van kwetsbare bewoners te stimuleren en isolement te voorkomen.
De Hudsonhof biedt ouderen een warme, veilige en stimulerende omgeving om allerlei activiteiten te ontwikkelen. Alle activiteiten worden door vrijwilligers bedacht en georganiseerd. Er wordt nauw samengewerkt met organisaties zoals de Voedselbank, de GGZ, het platform voor mensen met een beperking en diverse zelforganisaties.

Wat is de Hudsonhof?
De Hudsonhof een innovatief multicultureel ontmoetingscentrum voor ouderen en vormt een onderdeel van een woonzorgcentrum in de wijk De Baarsjes in Amsterdam. De Hudsonhof is een zelforganisatie van buurtbewoners die zelfredzaamheid van ouderen ondersteunt en isolement voorkomt. Het is dé ontmoetingsplaats voor ouderen in ‘De Baarsjes’, een achterstandswijk waar veel ouderen wonen met een laag inkomen en vanuit vele culturele achtergronden.

Wat levert de Hudsonhof op?
De Hudsonhof levert een bijdrage aan het zo zelfstandig mogelijk laten wonen van ouderen in de Amsterdamse wijk de Baarsjes.  Ook draagt de Hudsonhof bij aan sociale cohesie en bevordert de participatie en integratie van ouderen in de wijk. Het samen organiseren van de activiteiten vergroot de onderlinge tolerantie tussen de ouderen en vergroot de kennis van elkaars cultuur en gewoontes.

Hoe werkt "De Hudsonhof"?
Cruciaal bij de Hudsonhof is de zelforganisatie van ouderen. De stichting en alle activiteiten worden gerund voor én door ouderen uit de buurt. Er is weinig professionele ondersteuning. De basisfilosofie is dat ouderen in staat zijn om zelf hun activiteiten te organiseren en de ruimte te beheren.Bij alle activiteiten en het gebruik van ruimtes worden onderstaande uitgangspunten gehanteerd:

- Alle ruimtes staan open voor gezamenlijk gebruik of medegebruik;
- Het gebouw is goed toegankelijk voor iedereen;
- Iedereen die zich aan de huisregels houdt is welkom. We tolereren geen agressie van bezoekers. De vrijwilligers zijn
  gezamenlijk  verantwoordelijk en trekken gezamenlijk op om te zorgen voor een goede gang van zaken;
- De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk. Er is geen ruimte voor uitsluiting op basis van geloof of overtuiging,
  of bijvoorbeeld voor mensen met een psychische stoornis;
- Gelijksoortige activiteiten worden zoveel mogelijk gezamenlijk uitgevoerd;
- Activiteiten van het eigen programma, buurtactiviteiten en activiteiten van matschappelijke organisaties hebben altijd voorrang.
  Derden kunnen de ruimten tegen een vergoeding voor de facilitaire kosten gebruiken, zolang dit gaat om openbare activiteiten die
  passen bij de Hudsonhof als buurtcentrum voor bewonersactiviteiten;
- De programmacommissie organiseert alle activiteiten en beoordeeld of activiteiten van externen passen binnen de Hudsonhof.

Wat zijn succesfactoren?
De werkwijze van de Hudsonhof  (voor beschrijving zie vorige alinea) is de succesfactor. Daardoor is de Hudsonhof al meer dan zes jaar succesvol actief.

Met wie wordt samengewerkt?
Afhankelijk van de activiteiten werkt de hudsonhof samen met diverse maatschappelijke organisaties uit de buurt zoals de Voedselbank, de GGZ, het platform voor mensen met een beperking en diverse zelforganisaties.

Het concept van de Hudsonhof. Iets voor u?
Zoekt u ook naar mogelijkheden om de sociale cohesie en de zelfredzaanheid van ouderen in uw buurt te vergroten dan is het voorbeeld van de Hudsonhof mogeliojk inspirerend voor u. Schroom niet contact op te nemen met de hudsonhof. 

Uitvoerende organisaties

Stichting Hudsonhof
Hudsonhof 1-9
1057 KP Amsterdam
T  020 4894713
hudsonhof1@hotmail.com
http://www.hudsonhof.nl

Plaats

Amsterdam

Provincie

Noord-Holland

Land

Nederland

Downloads
Actieve kracht Hudsonhof
Jaarverslag-Hudsonhof-2012-definitief