Huiselijk geweld door en tegen mannen voorkomen

Mannen kom op. Preventieteam Huiselijk Geweld

18 januari 2016

Het Preventieteam Huiselijk Geweld bestaat uit vrijwilligers die de wijken in gaan. Zij willen huiselijk geweld door mannen en tegen mannen voorkomen. Zij doen dat door het onderwerp bij zoveel mogelijk mannen bespreekbaar te maken.

Mannen en vrouwen in een relatie waar geweld voorkomt, voelen zich vaak ongelukkig en lopen met verschillende problemen rond. Omdat het geweld achter gesloten deuren plaatsvindt, denken zij dat dit een zaak van henzelf is. Het probleem is dat het meestal niet lukt om het zelf op te lossen, waardoor ze zich machteloos voelen.

Wat levert het preventieteam huiselijk geweld op?

Door moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken voelen de mannen zich minder machteloos. Zo ontstaan er mogelijkheden om de problemen op te lossen. Juist voor veel mannen is het lastig om te praten over moeilijke onderwerpen of toe te geven dat zij hulp nodig hebben. Hierdoor bestaat de kans dat zij slachtoffer of pleger van huiselijk geweld worden. Door met deze mannen te gaan praten, kunnen zij beter met hun situatie omgaan.

Hoe werkt het preventieteam huiselijk geweld?

GGD Zaanstreek-Waterland heeft een team van negen vrijwilligers die bezig zijn met het voorkomen van huiselijk geweld, juist voor mannen. Het team bestaat uit vertrouwenspersonen, voorlichters en een PR-groep. De vrijwilligers zoeken de mannen op en proberen het onderwerp huiselijk geweld bespreekbaar te maken. Als het nodig is zorgen ze dat de mannen weten waar zij hulp kunnen krijgen.

 

Lees verder op www.mannenkomop.info