Hulp in Praktijk (HiP)

Vrijwillige hulp door christenen en betrokken buurtbewoners

14 mei 2018

HiP is een netwerk van christenen en betrokken buurtbewoners die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood.

HiP staat voor Hulp in Praktijk en is een netwerk van christenen en betrokken buurtbewoners die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden. Zij helpen mensen die niet op anderen kunnen terugvallen en die geen geld hebben om praktische hulp te betalen. 

 

Wat levert HiP op?

Mensen die geen hulp of gezelschap kunnen organiseren vanuit hun eigen netwerk krijgen hulp van vrijwilligers. Vrijwilligers bieden een helpende hand bij dagelijkse bezigheden, zoals gezelschap, uitjes, administratie, begeleiding bij medische afspraken en klussen. Het gaat om hulp die je als burenhulp zou kunnen typeren, geen grote klussen die betaald werk verdringen bijvoorbeeld.

HiP biedt de lokale overheid toegang tot het potentieel aan vrijwilligers dat via de kerken en parochies inzetbaar is. Dit sluit aan bij de trend om informele zorg en lokale sociale netwerken te versterken om onder andere langer zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken.

Hoe is een lokale HiP georganiseerd?

Een lokale HiP bestaat uit een netwerk van kerkelijke gemeenten en zorgorganisaties. Er zijn in Veenendaal bijvoorbeeld 39 kerkelijke gemeenten, waarvan er 25 aangesloten zijn bij HiP.
Elke lokale HiP heeft een helpdesk, die zorgt voor koppeling van vrijwilligers uit de kerkelijke gemeenten met hulpvragers uit de buurt. HiP lokaal in Veenendaal wordt gerund door een bestuur, een plaatscoördinator (4 uur per week) en twee helpdeskvrijwilligers. De lokale helpdesk wordt ondersteund door het landelijk bureau.
Elke kerk of parochie heeft een eigen contactpersoon die afstemt met de helpdesk. De contactpersoon kan nieuwe vrijwilligers werven.
Vrijwilligers melden zich aan via de site; op basis van wat zij kunnen en willen doen wordt een match gemaakt. Er zijn overigens ook vrijwilligers die geen lid zijn van een kerk, maar wel de visie van HiP onderschrijven. Er zijn zo’n 170 van deze vrijwillige hulpbieders in Veenendaal.
Hulpvragers komen veelal niet uit een kerkelijke gemeente. De meeste hulpvragers wonen in Veenendaal en omgeving. Mocht er iemand uit een andere plaats hulp nodig hebben, dan wordt dat indien mogelijk wel geboden.

Vraag en aanbod matchen

Bij de plaatselijke helpdesk van HiP brengen medewerkers vraag en aanbod bij elkaar. Een hulpvraag komt bij HiP binnen via mail, telefoon of de website. Dit gebeurt door de persoon zelf of een professional in diens zorgnetwerk. De hulpvraag wordt uitgevraagd door de helpdesk, en beoordeeld op de vraag of dit past binnen de mogelijkheden van HiP. Op die manier weten hulpvragers en hulpbieders wat ze kunnen verwachten; waar de hulpvraag begint en waar hij eindigt.
De vrijwilliger heeft bij aanmelding via de website aangegeven wat hij of zij wil doen. Een aanmelding wordt altijd gecheckt door een contactpersoon. Deze bevestigt de aanmelding. De vrijwilliger die past bij de hulpvraag, kan deze voorgelegd krijgen via mail, HiP app of telefonisch. De vrijwilliger kan vervolgens aangeven dat hij de klus wil doen of deze dit keer niet wil of kan doen.
De contactpersoon van de kerk is heel belangrijk: hij of zij zorgt zowel voor bescherming voor de hulpbieder als de hulpvrager.
Wanneer er iets niet is goed gegaan met de hulpvraag (bijvoorbeeld dat de hulpvraag anders is dan door HiP verwoord), dan kunnen de hulpbieders bij de helpdesk van HiP terecht.

Nuttig, behapbaar en snel

Er zijn meerdere factoren die maken dat de werkwijze van HiP goed blijkt te werken. Namelijk:

  • Hulpvragen worden klein en behapbaar gemaakt, waardoor de hulpbieder sneller er op in gaat. Dit biedt mogelijkheid voor gezinnen en jonge mensen om hulpvragen op te pakken.
  • Daarnaast wordt direct iets met de hulpvraag gedaan. Meestal na een uur na binnenkomst van de (telefonische) hulpvraag, staat de hulpvraag al uit. Er wordt snel geschakeld.
  • Een volgend punt is dat de noodzaak van de hulpvraag er uit wordt gefilterd. Zo weet de hulpbieder  dat hij echt nodig is. Dit zorgt ervoor dat mensen (hulpbieders) graag weer terug komen om weer of iemand anders te helpen.
  • Er zijn veel diverse hulpvragen waardoor de hulpbieder kan kiezen wat bij hem of haar past. Bijvoorbeeld een kind leren fietsen, een muur behangen bij een alleenstaande moeder, vervoer naar ziekenhuis bij een oudere, wandelen of bezoek bij een eenzaam iemand, e.d.
  • Afbakenen van de hulpvraag en snel schakelen is het geheime recept.

Financiering, implementatie en borging

HiP is gestart in 2005 als Utrechts netwerk van kerkleden en parochianen die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen. HiP is anno 2018 in 46 plaatsen in Nederland actief.  

In Veenendaal zit het landelijk kantoor. Er wordt gewerkt met een combinatie van vrijwilligers en betaalde medewerkers. Er zijn vijf medewerkers  in dienst die bij elkaar 3 fte vervullen.

Financieringsbronnen zijn fondsen, zoals het Oranjefonds en Kansfonds, en giften van particulieren en kerken. Ook financiert de lokale gemeente en de provincie een deel.

HiP wil zo min mogelijk kosten maken en doen zoveel mogelijk zelf en zo goedkoop mogelijk. De app is gesubsidieerd vanuit een fonds. En foldermateriaal wordt door een collega zelf gemaakt en gedrukt in een goedkope drukkerij.

Meer weten?

Kijk op www.stichtinghip.nl voor actuele informatie en contactgegevens.