Hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens

Stop it now

29 september 2016

Stop it Now! biedt anoniem en kosteloos hulp aan potentiele plegers van seksueel misbruik. De hulplijn biedt mensen met pedofiele gevoelens een mogelijkheid over hun problemen te praten en kan doorverwijzen naar de reguliere hulpverlening.

Wat levert Stop it Now! op?

Voor mensen met pedofiele gevoelens: begrip, geen veroordeling maar hulp om een waardevol en delictvrij leven te leiden.
Voor familie en partners: hoe verder na de aanhouding van familielid en/of wat te doen als u kinderporno vindt op de computer van uw partner.
Voor professionals: informatie over pedofilie en pedoseksualiteit, over risicotaxatie en over hulpverleningsmogelijkheden.

Hoe werkt het project?

Stop it Now! is een anonieme en kosteloze telefonische hulplijn waar mensen met pedofiele gevoelens iedere werkdag terecht kunnen met hun vragen en verhalen. Wanneer het aangewezen is met een professional door te praten of eventueel in ambulante behandeling te gaan,  wordt doorverwezen naar een ander 0800-nummer waar anoniem en kosteloos met een gespecialiseerd hulpverlener verder gepraat kan worden en zo nodig een verwijzing naar een hulpverleningsinstantie in de buurt kan worden voorbereid.
Er is ook de mogelijkheid per e-mail vragen voor te leggen.
Voor partners worden regionaal lotgenotengroepen georganiseerd. In vijf bijeenkomsten worden onder leiding van Stop it Now! medewerkers gevoelens en zorgen gedeeld en thema’s besproken die actueel zijn bij familieleden (meestal partners) van pedofiele mannen, bezitters van kinderporno en plegers van misbruik.

Wat zijn de succesfactoren?

Door de mogelijkheid anoniem met de hulplijn te bellen is deze zeer laagdrempelig. Doordat hij elke dag beschikbaar is kunnen mensen met pedofiele gevoelens snel gebruik maken van de hulplijn. Dikwijls worden herhaaltelefoongesprekken afgesproken, zodat het besprokene verwerkt kan worden en er later doorgepraat kan worden. De mogelijkheid anoniem naar hulpverlening begeleid te kunnen worden maakt deze vaak hoge vervolgdrempel lager.

Met wie wordt samengewerkt?

Polikliniek de Waag verzorgt de vervolggesprekkenbieden. Met een gespecialiseerd therapeut wordt zo een start met hulpverlening gemaakt, en zo nodig naar een formele verwijzing toegewerkt.
Met andere forensische poliklinieken wordt samengewerkt zodat overal in Nederland een behandelaanbod geboden kan worden.

 

Lees verder op www.stopitnow.nl