Hulpverlening bij problemen met seksuele diversiteit

RotterdamV
praktijkvoorbeeld - 15 februari 2016

Mensen met lesbische, homo- of biseksuele (LHB) gevoelens kunnen voor kortdurende hulpverlening terecht bij RotterdamV. RotterdamV biedt ook advies aan andere hulpverleners en beroepskrachten die met vragen zitten over seksuele diversiteit.

RotterdamV heeft aandacht voor de omgeving van de hulpvrager

RotterdamV biedt coaching en kortdurende hulpverlening aan jongeren en volwassenen die met LHB-gevoelens worstelen of daar problemen mee ervaren. Zij werken oplossingsgericht, met aandacht voor de dynamiek tussen persoon en omgeving. RotterdamV betrekt zo nodig familie of vrienden bij de hulpverlening, omdat zij belangrijk zijn bij de acceptatie.

Hoe werkt de hulpverlening van RotterdamV?

Een gespecialiseerd maatschappelijk werker coacht en geeft kortdurende therapie. Individuen, maar ook paren en gezinnen kunnen bij RotterdamV terecht. Dat kan anoniem, als de hulpvrager dat wil. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig en het valt niet onder de zorgverzekering. RotterdamV vraagt aan volwassenen een kleine tegemoetkoming voor de kosten. Voor jongeren onder de 18 jaar of bij financiële problemen kunnen zij dat anders regelen. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek kijkt de maatschappelijk werker of de hulpverlening van RotterdamV aansluit bij de vraag. Als er andere hulp nodig blijkt, ondersteunt RotterdamV de hulpvrager met een verdere doorverwijzing.

Wat zijn de succesfactoren?

  • RotterdamV werkt met ervaren hulpverleners op het gebied van seksuele diversiteit.
  • De hulpverlening is laagdrempelig, hulpvragers hebben geen doorverwijzing nodig. Het kennismakingsgesprek is gratis.
  • RotterdamV biedt een veilige omgeving voor de hulpvrager.

Met wie wordt samengewerkt?

COC Haaglanden

Iets voor u?

Bent u op zoek naar een manier om specifieke hulpverlening te organiseren die seksuele diversiteit her- en erkent? Dan vindt u hier wellicht een aansprekend voorbeeld.

Website

www.rotterdamverkeert.nl/actiemenu/coaching---hulp/hulp-en-steun/

Uitvoerende organisatie

RotterdamV
www.rotterdamverkeert.nl

Contact

E hulpverlening@rotterdamv.nl