'Ik ben van mij!'

‘Ik ben van mij!’ richt zich op jongeren en is een interventie die focust op het bevorderen van positief seksueel gedrag, op het ontwikkelen van bewustzijn van eigen wensen en grenzen en op het (h)erkennen van de wensen en grenzen van een ander. Daarbij staat een positieve seksualiteit centraal waarbij de jongeren zich seksueel verantwoordelijk voelen en gedragen ten opzichte van zichzelf en de ander. Ook richt het zich op het verlagen van het risico op het meemaken of vertonen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De uitvoering van de interventie bestaat uit (peer-)educatie, peer-activatie en peer-mobilisatie.

Download de volledige methodebeschrijving

Methodebeschrijving-Ik-ben-van-mij.pdf 496.49 KB

Doelgroep

'Ik ben van mij!’ kan ingezet worden voor jongeren van 14 tot en met 18 jaar die Nederlands kunnen lezen, schrijven, spreken en verstaan.

Doel

Jongeren zijn zich bewust van seksuele wensen en grenzen, gedragen zich seksueel weerbaar(der) en stimuleren andere jongeren om hetzelfde te doen, zodat zij minder risico lopen op het meemaken of vertonen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Aanpak

‘Ik ben van mij!’ bestaat uit vier bijeenkomsten van elk minstens 50 minuten en daarnaast mobilisatie-activiteiten die uitgevoerd worden op een nader te bepalen moment. De uitvoering van de interventie omvat drie fasen: (peer-)educatie, peer-activatie en peer-mobilisatie.

Materialen

Er is een handboek beschikbaar met achtergrondinformatie over seksueel grensoverschrijdend gedrag, en een beschrijving van de aanpak inclusief randvoorwaarden, uitwerking van de bijeenkomsten en een onderbouwing. Ook is er e-learning beschikbaar voor uitvoerders ter voorbereiding op de uitvoering van de interventie, die nodig is om de interventie goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast is er een website met aanvullende materialen. Lees meer op www.ikbenvanmij.nl.

Ontwikkelaar
Movisie, Charlot Pierik
E-mail: c.pierik@movisie.nl
Telefoon: 06 55 44 05 81

Onderzoek

Uit een onderzoek naar de voorganger van ‘Ik ben van mij!’ (WE CAN Young) blijkt dat jongeren nieuwe kennis hebben opgedaan, er sprake is van verandering in attitude, veranderingen in sociale invloed en veranderingen in competenties, eigen effectiviteit en gedrag. Uit het onderzoek blijkt dat het losse karakter van de interventie en kortdurende, eenmalige activiteiten minder effectief zijn. Dit is in de doorontwikkeling van WE CAN Young naar ‘Ik ben van mij!’ verwerkt tot een strakkere opbouw en een combinatie van elkaar versterkende activiteiten met een duidelijke doelstelling en focus.

Lees ook het artikel over 'Ik ben van mij!'