Informeel ruilsysteem voor vraag en aanbod van diensten

Buurtmarktplaats BUUV
praktijkvoorbeeld - 1 december 2010

De sociale buurtmarktplaats BUUV is een informeel ruilsysteem binnen een wijk.

Wat is BUUV?

Een informeel ruilsysteem dat  daadwerkelijk probeert aan te sluiten op de vraag van de bewoner. En waarbij ook de kwaliteiten en capaciteit van zorgvragers worden ingezet ('wat kunnen zij zelf').
Vraag en aanbod beperken zich niet alleen tot zorg. Het is bedoeld voor iedereen die iets kan bijdragen en die een dienst wil vragen.

Wat levert het op?

Het resultaat is dat BUUV in twee jaar tot bloei is gekomen: 1.800 deelnemers zijn ingeschreven.
Vanaf december 2010 zijn er 2.600 matches gemeten waarbij alleen het eerste contact is bijgehouden.

Hoe werkt BUUV?

Via de website kunnen burgers een hulpvraag stellen en/of een hulpaanbod doen. Vraag en aanbod zijn daarnaast fysiek te vinden in buurtontmoetingsplaatsen zoals de bibliotheek of multifunctioneel buurthuis. In vier wijken werken bemiddelaars van BUUV aan het actief betrekken van bewoners en proberen de ‘vraag achter de vraag' te achterhalen. Zij bundelen individuele vragen tot een groepsaanbod en proberen bewoners in hun eigen kracht te zetten.

Wat zijn de succesfactoren?

  • Bewoners (individuele bewoners, wijkraden en belangengroepen) hebben vanaf het begin meegedacht met de ontwikkeling van BUUV in zogenaamde denktanks. Zij adviseren hoe BUUV zich verder kan doorontwikkelen in de stad.
  • Er is breed draagvlak voor BUUV door de samenwerking met vele partners in Haarlem. BUUV verwijst zo nodig deelnemers door naar zorg- of welzijnsorganisaties en vice versa.
  • Met vergelijkbare initiatieven zoals Tijd voor elkaar in Utrecht en Goede buren gezocht in Almere zijn ervaringen uitgewisseld

Met wie wordt samengewerkt?

BUUV is begonnen als bureninitiatief en is een samenwerking tussen buurtbewoners, de wijkraden, de gemeente Haarlem en Haarlemse partners: Kontext, Dock Haarlem, Haarlem Effect, welzijns- en zorginstellingen, corporaties (Ymere, Pré Wonen, Elan Wonen), GGZ, huisartsen, RIBW (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen) Kennemerland/Amstelland Meerlanden, stichting MEE, de vrijwilligerscentrale, Loket Haarlem.
BUUV is nu actief in Haarlem, Zaanstad, IJmond (Beverwijk, Heemskerk en Velsen) en Amsterdam Zuid. Alle inwoners kunnen mee buuven. Elke gemeente heeft een eigen website met vraag en aanbod. Ook de contactgegevens van de sociaal makelaars en de prikbordlocaties zijn op die site te vinden. Direct naar de berichten in uw eigen gemeente? Haarlem, Zaanstad, IJmond (Beverwijk, Heemskerk en Velsen) en Amsterdam Zuid.

Iets voor u?

Bent u op zoek naar een informeel ruilsysteem op wijkniveau, breedgedragen vanuit de lokale samenleving, dan kan deze aanpak u inspireren.

Website

Looptijd

Looptijd start
2010

Uitvoerende organisaties

BUUV
Oostvest 60
2011 AK Haarlem
T 023 551 7845
E info@buuv.nu
http://www.buuv.nu

Plaats

Haarlem

Provincie

Noord-Holland

Bereik

Lokaal

Contact

Geja Muffels
E geja@buuv.nu

Lya van Arum
E lya@buuv.nu