Inloophuis voor en door mensen met (beginnende) dementie

Odensehuis Amsterdam
praktijkvoorbeeld - 2 maart 2016

Odensehuis: voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Het Odensehuis streeft na dat mensen met dementie zo lang mogelijk – met ondersteuning van mantelzorgers, familie, vrienden en buurtbewoners – zelfstandig kunnen functioneren en nog zoveel mogelijk en op een plezierige manier deel kunnen blijven nemen aan de samenleving. Tegelijkertijd streeft het Odensehuis na dat mensen met dementie beter zichtbaar zijn in de buurt waar zij wonen en dat buurtgenoten, familie en vrienden ‘dementie’ leren herkennen, begrijpen en accepteren. Het Odensehuis in Amsterdam bevordert welbevinden en de kwaliteit van leven van mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers.

Wat is een Odensehuis?

De Odensehuizen danken hun naam aan de Deense stad Odense, waar in 2001 het initiatief voor het eerste huis ontstond. Een Odensehuis is een laagdrempelige locatie voor, door en van mensen met dementie, mantelzorgers en vrijwilligers. De mensen die regelmatig in het Odensehuis komen, nemen op hun eigen manier deel aan het draaiend houden van het huis. Het Odensehuis heeft een betaalde coördinator. Verder is er iedere dag gedurende ongeveer 2 uur een betaalde docent of kunstenaar aanwezig die een activiteit begeleidt.

“Eigen initiatief van deelnemers staat voorop”

Coördinator Bep van Oostrom van het Odensehuis Amsterdam: ‘Bij ons zijn mensen soms eerder in beeld dan bij de reguliere zorg. We bieden geen trajecten aan; mensen kiezen er zelf voor om bij ons binnen te lopen. Als mensen een formeel traject ingaan, dan worden zij in een bestaande structuur gedwongen. Dat willen wij juist niet. Wij willen het eigen initiatief van mensen voorop stellen en hen zo lang mogelijk zelfredzaam houden.’

Al wil het Odensehuis geen reguliere zorgorganisatie zijn, het is wel degelijk een professionele organisatie: ‘Onze professionaliteit ligt bij het ondersteunen van zelfzorg en mantelzorg. We doen bijvoorbeeld gezamenlijke nascholing met wijkverpleegkundigen en SeniorenZorgPlan, een zorgorganisatie voor senioren in Amsterdam.’

Uitvoerende organisaties en samenwerking

Het Odensehuis Amsterdam maakt deel uit van de Odense-Alliantie, een viertal zorg- en welzijnsorganisaties die streven naar uitbreiding van het aantal Odensehuizen in Amsterdam. Het Odensehuis wordt gefinancierd met particuliere fondsen, projectsubsidies van de lokale overheid en eigen bijdragen van deelnemers. Het Odensehuis in Amsterdam werkt samen met de Rietveld Academie, VU Alzheimercentrum, Senioren Zorgplan, Europa School, Stedelijk Museum, Openbare Bibliotheek, woningcorporatie Eigen Haard en Huis van de Wijk.

Nederland kent steeds meer Odensehuizen

Anno 2016 zijn in de volgende gemeenten Odensehuizen gerealiseerd: Amsterdam Zuidoost, Amsterdam Nieuw-West, Amstelveen Groningen, Vlissingen, WageningenOud-Beijerland,  Velsen, Zeewolde  en Utrecht.
Partners kunnen wisselen per huis. Naast de initiatiefgroep zijn betrokken de gemeente, lokale zorg- en welzijnsorganisaties, kunstenaarsinitiatieven, bibliotheken, scholen, etc.

Website

www.odensehuis.nl

Contactpersoon

Bep van Oostrom, coördinator Odensehuis Amsterdam.