Internationale kinderverhalenwedstrijd Opa, oma en ik in de multiculturele samenleving - inzending Participatieprijs 2014

praktijkvoorbeeld - 16 oktober 2014

Wat houdt het project in?

Inclusive Works en Clavis Uitgeverij organiseren de wedstrijd. Inclusive Works zorgt ervoor dat de wedstrijd breed kenbaar wordt gemaakt. Maar in het bijzonder zet Inclusive Works zich in om mensen met diverser achtergronden te bereiken en te motiveren om deel te nemen aan de wedstrijd.
Dor een leuk verhaal met de thema's van de wedstrijd te schrijven zorgen de partners ervoor dat degenen die deelnemen aan de wedstrijd zelf nadenken hoe zij de maatschappij willen zien en, mogelijk, ook actief vormgeven. Deelnemers mogen hun verhalen gedurende 5 maanden insturen. Daarna gaat een deskundige, onafhankelijke jury alle verhalen lezen en twee winnaars kiezen. Een in de peutercategorie en één in de kleutercategorie.
De winnaars worden bekendgemaakt in een prijsuitreiking (alle deelnemers worden uitgenodigd) en lezen hun verhaal ter plekke voor. De twee winnende verhalen worden uitgegeven als prentenboeken door Clavis Uitgeverij. Interessant voor de movisie-participatieprijs is het feit dat het winnende peuterboek 'Tellen en rijmen met de familie Muis' gaat over een multiculturele gezin waarbij de moeder werkt en de vader het huishouden doet en voor de kinderen zorgt. Door deze twee boeken in de markt te brengen promoten we ook dat het publiek ook de keuze heeft in kinderboeken met diversiteit.

Wat levert het op?

Kinderboeken zijn zeer belangrijk in het creëren van beelden bij kinderen. Traditionele kinderboeken zijn vaak niet representatief meer voor onze huidige samenleving; zowel in hun karakters als in de rolverdeling die beschreven wordt. Wij willen juist dat ouders en kinderen kinderboeken kunnen vinden die onze hedendaagse maatschappij; inclusief hun rolverdelingen in thuissituatie op een positieve manier presenteren. Zodat het kind, vanaf jongs af aan, over multiculturele, homoseksuele, werkend, niet werkend, thuiswerkend, etc. op een positieve manier visualiseert.

Met wie wordt samengewerkt?

Naast Inclusive Works en Clavis Uitgeverij werken we samen met sponsors en met juryleden. ECHO, expertisecentrum diversiteitsbeleid, Femconsult, Lof, het Centrum voor gelijkheid van Kansen en racismebestrijding (Belgie), Meeting Plaza en de Gemeente Utrecht. Tevens sponsoren de 6 juryleden de wedstrijd direct door hun naam (of die van hun organisaties) en hun tijd aan ons gratis te geven. De jury van deze wedstrijd bestond uit:

  • Marilyn Haimé, directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW), ministerie van BZK (Voorzitter jury)
  • Arend Odé, Associate Lector Inholland Rotterdam en Manager RegioPlan Beleidsonderzoek (jurylid)
  • Elisabeth van der Steenhoven, coördinator WO=MEN (jurylid)
  • Didier Boone, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding – België (jurylid)
  • Mary Tupan, Directeur Expertisecentrum Diversiteitsbeleid, ECHO (Voorzitter jury)
  • Ed van den Heuvel, Trainer, Coach en vader van drie kinderen (jurylid)
  • Kitty Bentvelsen, Senior consultant/ plaatsvervangend directeur, Femconsult Consultants on Gender and Development (jurylid)
  • Hay Folkertsma, Gemeente Utrecht.

Wat zijn de succesfactoren?

Een prettige samenwerking tussen de partners (Inclusive Works en Clavis Uitgeverij), een heel prettige jury bestaand uit professionals op het gebied van gender en diversiteit in de zin van de multiculturele samenleving.
Ook zijn de mooie prentenboeken een succesfactor! De boeken zijn heel erg positief ontvangen door ouders die graag vernieuwende boeken voor hun kinderen willen vinden. Artikels over het boek Tellen en rijmen met de familie Muis zijn terug te vinden in Trouw en Vrij Nederland.

Website

Looptijd

schrijven liep van april 2012 tot 31 december 2012. De boeken werden uitgegeven en gepresenteerd in 2013.

Uitvoerende organisaties

Inclusive Works in samenwerking met Clavis Uitgeverij

Contact

Laura Coello Eertink (l.coello@inclusiveworks.eu)

Trefwoorden