Jonge moeders vergroten hun sociale netwerk

La Mama's
praktijkvoorbeeld - 19 februari 2016

Jonge moeders ontmoeten elkaar en delen hun ervaringen. Zo krijgen zij meer sociale contacten en zijn zij minder afhankelijk van hulpverlening.

Door La Mama’s zijn jonge moeders zelfstandiger

Jonge moeders ontmoeten andere moeders en leren van elkaar. Bij de wekelijkse ontmoetingen ondersteunen zij elkaar, bijvoorbeeld bij het opvoeden van hun kinderen.

Het project helpt de jonge moeders bijvoorbeeld ook bij het afmaken van een opleiding of stimuleert hen vrijwilligerswerk te doen. Door La Mama’s maken de jonge moeders minder snel gebruik van hulpinstanties. Het stimuleert hen (economisch) zelfstandig te worden.

Hoe werkt La Mama's?

Het concept is simpel: bied jonge moeders een wekelijks ontmoetingsmoment. Het project richt zich op een specifieke groep (jonge moeders tot 23 jaar) en komt daardoor goed tegemoet aan hun specifieke vragen en wensen. Vrijwilligers, die soms ook zelf jong moeder zijn geweest, ondersteunen de jonge moeders.

Behalve leuke contacten maken kunnen jonge moeders binnen het project ook werkervaring opdoen en doorstromen naar betaald werk.

Omdat een aantal deelnemers zwakbegaafd is, verzorgt MEE Friesland en FIOM scholing of coaching aan vrijwilligers die zwakbegaafde jonge moeders steunen.  

Met wie werkt La Mama's samen?

La Mama’s is een project van Timpaan Welzijn. Zij werken samen met het FIOM en MEE Friesland, GGD Fryslân en Stipepunten Vrijwillige inzet en Mantelzorg (stipepunt is Fries voor steunpunt). Lees meer over de methode in deze beschrijving (pdf).

Website

www.lamamas.nl

Uitvoerende organisaties

Plaats

Sneek

Contact

Tessa van Lingen
E lamamasneek@hotmail.com

 

Downloads
Folder-Connect