Jonge vrijwilligers werken samen met lokale bedrijven aan leefbaarheid

Jongeren; thuis in de buurt
praktijkvoorbeeld - 15 december 2015

jongeren die zich inzetten om de leefbaarheid van hun leefomgeving te verbeteren en bedrijven die op zoek zijn naar lokale initiatieven waarbij zij hun maatschappelijke betrokkenheid kunnen waarmaken, vinden elkaar in het project 'Jongeren, thuis in de buurt'.

Wat levert het project 'Jongeren; thuis in de buurt’ op?

Het project werkt aan een zinnige match tussen inzet (van jongeren) en middelen (geld of andere faciliteiten). Door te werken aan een netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers en te werken aan het verbinden van jongeren, wordt een uitwisselingsstructuur gebouwd. Daar kan jarenlang gebruik van worden gemaakt. Daarnaast wordt ook nog gewerkt aan structurele verbeteringen in de wijk of het dorp.

Hoe werkt het project?

Het project is gericht op (v)mbo-jongeren met uiteenlopende etnisch-culturele achtergronden. Zij krijgen hulp en begeleiding van jongerenteams van De Slinger Jongeren. Via creatieve workshops worden de interesses en ideeën van de jongeren in kaart gebracht. De jongeren presenteren hun ideeën aan Slingerpartners (lokale bedrijven, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en mediapartners). Vervolgens worden de ideeën uitgevoerd door de jongeren. Daarbij worden zij gefaciliteerd door de Slingerpartners en ondersteund door getrainde leden van de jongerenteams van De Slinger. Om zichtbaar te maken wat er allemaal gebeurt, filmen de jongeren wat zij doen. Dit wordt getoond op De Slinger website en SlingerTV.

Wat zijn de succesfactoren?

Jongeren ontdekken en ontwikkelen hun talenten; bedrijven kunnen hun betrokken ondernemerschap laten zien.

Met wie wordt samengewerkt?

De Slinger werkt met een netwerk van bedrijven, maatschappelijke organisaties en woningcorporaties. De Slinger Jongeren werkt via lokale jongerenteams.

Iets voor u?

Wilt u in uw gemeente een match maken tussen jongeren en bedrijven die zich willen inzetten voor een leefbare gemeenschap? Neem dan contact op met De Slinger Jongeren.

Website

Looptijd

Looptijd start
2010

Uitvoerende organisaties

De Slinger Jongeren
(Post)adres:
Joop Geesinkweg 128c
1096 AT Amsterdam
E info@deslingerjongeren.nl
www.deslinger.nu

 

Land

Nederland

Contact

De Slinger Jongeren
Onderwijsprojecten
Amber Kaspersma
T 020 - 303 28 20
amber@deslingerjongeren.nl