Jongeren coachen leeftijdsgenoten naar school of werk

2GetThere

17 november 2015

Jongerencoaches leiden leeftijdsgenoten terug naar een opleiding of werk. En ze voorkomen dat jongeren uitvallen op school. Bij het traject 2GetThere kiest een jongere de coach die bij hem past, een coach die zelf ervaring heeft met de problemen die spelen bij de jongere. De coach is getraind om samen met de jongere deze obstakels uit de weg te ruimen.

Een ervaringsdeskundige jongerencoach spreekt dezelfde taal

Jongeren, die weer naar school willen, geen werk kunnen vinden, of dreigen uit te vallen op school of werk, krijgen hulp van andere jongeren die zijn opgeleid tot coach. Deze ervaringsdeskundige jongerencoaches spreken dezelfde taal en leven in dezelfde wereld als de jongeren. Zij hebben zelf meegemaakt hoe lastig het is als je niet weet waar je moet beginnen om je doel te bereiken. Ze weten waar jongeren tegenaan lopen. Zij begeleiden de jongeren in hun eigen omgeving, op een plek waar de jongeren graag komen.

Wat is het effect van een peer-to-peer-benadering?

Door 2GetThere komen jongeren er zelf achter hoe ze verder moeten. De peer-to-peer-benadering geeft ze zelfvertrouwen. De jongerencoaches inspireren de jongeren tot het doorbreken van belemmeringen. Ze geven begeleiding op maat en zijn eerlijk en direct. Eigenlijk zijn de coaches een rolmodel voor de jongeren. Twee derde van de jongeren die in 2014 het traject had afgesloten had werk gevonden, was begonnen met een opleiding of was gestart met werk en leren tegelijk (bron: rapportage over de positionering van de aanpak van 2GetThere uit 2015).
2GetThere levert ook geld op, blijkt uit een kosten-baten-analyse uit 2011. Met aftrek van de kosten van het project leidde 2GetThere in dat jaar tot een besparing van €365.000,-.

2GetThere helpt jongeren de weg te vinden naar een opleiding of naar werk

2GetThere is bedoeld voor jongeren van 16 tot en met 26 jaar. Jongeren melden zichzelf aan bij 2GetThere, of worden aangemeld door een instantie. Ze kiezen een coach op basis van de profielen op de website. Ze spreken direct af, ergens op een openbare plek. De jongerencoach werkt niet vanachter een bureau maar heeft direct contact met de jongeren. Hij vervult een brugfunctie voor instanties die voor de jongeren van belang kunnen zijn. Hij helpt ze de weg te vinden naar de juiste loketten bij de zoektocht naar een studie, stage of werk.

Succesfactoren van 2GetThere

  • Niet te veel kaders stellen. Ruimte, flexibiliteit en een bottom-up aanpak geven ruimte voor nieuwe mogelijkheden en verdere persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.
  • Met een zeer gevarieerde groep jongerencoaches bereikt 2GetThere een grote groep jongeren.
  • Voor en door jongeren: herkenning en gelijkwaardigheid in de begeleiding, waarbij de jongerencoach net iets verder is.
  • Begeleiding: aansprekende maatwerkbegeleiding gebaseerd op vertrouwen en persoonlijke groei.

Met wie wordt er samengewerkt?

Samenwerking met ROC Rijn IJssel (MBO en educatie in de regio Arnhem)

Iets voor u?

Als u op zoek bent naar een succesvolle manier om jongeren terug te leiden naar opleiding of werk, zijn de ervaringsdeskundige jongerencoaches van 2GetThere wellicht interessant voor u.

Lees meer op 2getthere.info