Jongeren leren op eigen benen staan

Kansrijk Wonen

11 oktober 2017

In een huis van Kansrijk Wonen kunnen kwetsbare jongeren een jaar lang wonen. Een student en een coach helpen ze voor zichzelf te leren zorgen.

Wat levert Kansrijk Wonen op?

Jongeren bij wie het thuis of op school niet zo lekker gaat wonen een tijdje met anderen samen om te wennen aan zelfstandig wonen. Ze willen graag op zichzelf, maar een klein beetje ondersteuning zou welkom zijn. In een huis van Kansrijk Wonen kunnen deze jongeren ongeveer een jaar terecht. Daar leren deze kwetsbare jongeren hoe het is om zelfstandig te wonen. Zo stimuleert deze werkwijze hun zelfredzaamheid.

Hoe werkt het project?

In een Kansrijk Wonenhuis wonen meestal vier jongeren tussen 17 en 23 jaar. Eén van hen is de hoofdbewoner, dit is vaak een student. Hij zorgt voor een goede sfeer in huis. Hij helpt de andere bewoners een beetje op weg bij huishoudelijke taken of bij de omgang met elkaar. Hij coördineert ook het contact met de buurt.

Eén keer per week heeft elke bewoner een gesprek met zijn persoonlijke coach. Deze coach helpt de jongere om op een goede manier om te gaan met moeilijke of nieuwe situaties. Hij is geen professionele hulpverlener, maar een capabele vrijwilliger die het leuk vindt om jonge mensen vooruit te helpen.
Er komen steeds meer Kansrijk Wonen huizen. U vindt ze in een aantal gemeenten op de Noord-Veluwe. Een actueel overzicht staat op de website van Kansrijk Wonen. Hier kunt u ook zien met welke instanties Kansrijk Wonen samenwerkt.

Bij het project zijn professionals betrokken die de kwaliteit bewaken.

In dit artikel leest u meer over het project Kansrijk Wonen.

Wat zijn de succesfactoren?

  • Sluitende aanpak van kwetsbare jongeren;
  • Kansgericht;
  • Laagdrempelig;
  • Eigenkracht van de samenleving;
  • Sluit aan bij de visie positief jeugdbeleid;
  • Biedt jongeren kansen om in hun ‘normale’ omgeving te blijven;
  • Het project is gericht op leefbaarheid in de wijk;
  • Participatie van de samenleving.

Financiering van het project

De jongeren betalen zelf de huur van de woning. Daarnaast is er een subsidie voor de begeleidingskosten en overige projectkosten van de gemeenten. Dit kan ook in samenwerking met de provincie Gelderland of met centrumgemeenten in de regio. De financiering is op projectbasis en daarmee niet elk jaar gelijk.

Website

www.kansrijk-wonen.nl

Evaluatie

Na jaren praktijkervaring blijkt dat een derde van de bewoners na afloop van de periode bij Kansrijk Wonen zijn leven onder controle heeft. Een derde leeft nog niet zelfstandig, maar met ondersteuning. Voor de overige bewoners geldt dat hun leven na deelname aan dit project minder stabiel is.