Jongeren tegen geweld en misbruik in opvoeding en relaties

STUK

15 januari 2016

Jongeren doorbreken het stilzwijgen en laten zien dat mishandeling, misbruik en huiselijk geweld niet normaal zijn.

Wat levert STUK op?

Doordat jongeren andere jongeren open vertellen over hun nare ervaringen doorbreken ze het zwijgen rond geweld, misbruik en verwaarlozing. Zij laten zien dat meer jongeren verschrikkelijke dingen meemaken maar dat dit niet hoeft en dat dit geweld te stoppen is.

Jongeren voelen zich gesterkt. STUK stimuleert ze om hulp te zoeken, elkaar te steunen en met elkaar te praten over geweld in opvoeding en relaties. STUK brengt de informatie op een manier die jongeren aanspreekt, door en voor jongeren.

Hoe werkt STUK?

Jongeren delen hun eigen ervaringen over misbruik, mishandeling, geweld in het gezin en verwaarlozing. Met workshops op scholen en in jongerencentra, voorstellingen via Forumtheater en andere materialen. Filmpjes van de workshops staan op YouTube.

STUK bestaat uit een steeds wisselende groep jongeren in Nederland en Vlaanderen. Jongeren komen met plannen die ze in samenwerking met anderen uitvoeren. Aan een project doen een of meerdere jongeren mee.

Met wie wordt samengewerkt?

Stichting Kinderpostzegels ondersteunt STUK financieel. Per project kunnen andere financiers betrokken zijn.

Lees meer op www.stukonline.com