JongerenPreventieTeam

praktijkvoorbeeld - 24 januari 2014

Een ’JongerenPreventieTeam’ verleidt jongeren om vrijwillig aan de slag te gaan voor een veilige en prettige wijk.

Wat is een jongerenpreventieteam?

In een ‘JongerenPreventie Team’ werken jongeren tussen de 14 en 23 jaar in een team vrijwillig aan de leefbaarheid in hun wijk. In dit team praten en denken jongeren mee over relevante zaken. De jongeren ruimen op, doen klussen, verlenen hand- en spandiensten en werken ondertussen aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Wat levert het op?

Door jongeren te betrekken bij de wijk en hen allerlei klussen te laten doen, wordt een positieve impuls gegeven aan de wijk. De jongeren zijn met elkaar en voor de wijk bezig. Een mooi en belangrijk voordeel is dat zij daardoor minder overlast veroorzaken.

Hoe werkt het jongerenpreventieteam?

Vrijwilligers begeleiden het team van zowel jongeren als ouders. Het team in zijn geheel wordt gecoacht door een jongerenwerker. Wekelijks maken zij, in herkenbare kleding, een ronde door de wijk en spreken ze hangjongeren aan. Jongeren worden verteld over de activiteiten van het  jongerenwerk en worden gestimuleerd om mee te doen. Ook worden ze op hun gedrag aangesproken. Het Jongeren preventie team wordt financieel ondersteund door winkeliersverenigingen. In ruil hiervoor vegen zij de parkeerplaatsen bij het winkelcentrum schoon, ondersteunen bij evenementen en helpen de winkeliersvereniging. De financiële vergoeding die ze voor hun inzet krijgen wordt gebruikt voor een jaarlijks zomerkamp, bijzondere activiteiten en cursussen of trainingen.

Wat zijn de succesfactoren?

De energie van jongeren wordt gebruikt voor positieve acties in en voor de wijk. Overlast door jongeren in de wijk wordt verminderd. Jongeren ontwikkelen bovendien meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Met wie wordt samengewerkt?

Winkeliers(verenigingen), bewoners in de wijk.

Iets voor u?

Zoekt u een manier om jongeren positief te betrekken waarbij de wijk ook nog voordeel heeft? Neem dan het idee over van het JongerenPreventie team en neem contact op met Stichting Mooi.

Looptijd

Looptijd einde
doorlopend

Uitvoerende organisaties

Stichting MOOI. Maatschappelijke ondersteuning van omgeving en individu.
Postbus 43197
2504 AD Den Haag
T 070 205 20 00
E info@stichtingmooi.nl
E JPT@wateringseveld.info
http://www.stichtingmooi.nl/  

Plaats

Den Haag

Provincie

Zuid-Holland

Land

Nederland

Contact

Dik Hooimeijer
Stichting MOOI
T 070 366 08 01 
E N.Baggerman@stichtingmooi.nl
E d.hooimeijer@stichtingmooi.nl