Kern met pit

praktijkvoorbeeld - 30 april 2015
 

Kern met Pit is gericht op het verbetern van de leefomgeving. Elke twee jaar organiseert de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) ‘Kern met Pit’. Deze wedstrijd daagt bewonersgroepen uit om zelf initiatieven te ontwikkelen. Wanneer bewonersgroepen hun wens voor de buurt realiseren binnen de afgesproken termijn, krijgen zij de eretitel ‘Kern met Pit’ en € 1.000 als blijk van waardering. De KNHM wil hiermee stimuleren dat bewoners zich inzetten voor hun leefomgeving.

Aanpak
Kern met Pit is een ‘wedstrijd’ tussen aanhalingstekens omdat de deelnemers min of meer een weddenschap met zichzelf aangaan: ‘halen we onze doelstelling of niet?’. Groepen burgers die zich voornemen iets te verbeteren in hun directe omgeving, kunnen zich aanmelden voor Kern met Pit via de website (www.knhm.nl/hoofdmenu/wat-bieden-wij/kern-met-pit/meld-je-aan). Een jury bekijkt of de plannen passen binnen het concept van Kern met Pit en laat groepen al dan niet toe tot de wedstrijd. Aan het einde van de uitvoeringsperiode bekijkt de jury of de groep zijn doelstelling heeft bereikt.
Tijdens de provinciale afsluitingsbijeenkomst in de provinciehuizen ontvangen alle groepen het predicaat ‘Kern met Pit’ en 1.000 euro. De tien meest inspirerende en innovatieve projecten krijgen als extra blijk van waardering een trofee: een kunstwerk en een extra geldbedrag van 1.500 euro. Groepen die het werk niet op tijd af krijgen door tegenslag van buitenaf, komen in aanmerking voor een aanmoedigingsprijs van 500 euro.

Regie
KNHM.

Ontwikkelaar
De KNHM organiseert sinds 1978 de wedstrijd Kern met Pit. Uit de ervaringen in de praktijk blijkt dat de resultaten van veel initiatieven een blijvend karakter hebben. Mensen blijven zich verantwoordelijk voelen voor wat ze zelf tot stand hebben gebracht. In de afgelopen jaren hebben meer dan 2000 bewonersgroepen met succes aan Kern met Pit deelgenomen (bron: website KNHM).

Materiaal
De te volgen procedure en het reglement staan op de website: www.kernmetpit.nl/Procedure/default.aspx.

Website