Kijk mee naar de OuderParticipatieCreche - inzending Participatieprijs 2014

praktijkvoorbeeld - 1 september 2014

Wat houdt het project in

OPC's bieden fantastische kinderopvang door de ouders zelf, zodat er geen ander belang is dan dat van kinderen en ouders. Ouders kunnen hierdoor beter werk en zorg combineren. Wat wij willen is deze oudste vorm van kinderopvang landelijke bekendheid geven. Wij willen bereiken dat ouders -en met name vaders- door deelname aan een OPC veel meer betrokken raken bij (de opvoeding van) hun kinderen (en die van anderen). Op die manier ontstaat volgens ons als neveneffect een humanere maatschappij.

Met wie wordt samengewerkt?

Tot nog toe nog met geen enkele organisatie. Alle OPC's zijn autonome groepen.

Wat zijn de succesfactoren?

De ouders zelf. Als die maar weten hoe het werkt en de schouders eronder willen zetten, wordt iedereen enthousiast en wordt het een succes. Als daarentegen de overheid zich er teveel mee gaat bemoeien, gaat het moeizaam.

Website

Looptijd

De animatie is in ontwikkeling op basis van onze traditionele (papieren) communicatie, en is hopelijk eind dit jaar af.

Uitvoerende organisaties

Stichting OOK Kinderopvang

Plaats

In Utrecht en Amsterdam.

Contact

Martin Pikaart (martin.pikaart@gmail.com)

Trefwoorden