Kinderparadijs Meidoorn

praktijkvoorbeeld - 12 december 2013

In de Rotterdamse wijk het Oude Noorden is een oud schoolgebouw omgebouwd tot een kinderparadijs, waar de kinderen uit de buurt na schooltijd kunstinnige en sportieve activiteiten kunnen ondernemen. Kinderparadijs Meidoorn staat in een wijk met grote stadsproblemen en daarom zijn er ook speciale programma’s om die problemen te lijf te gaan.

Wat is Kinderparadijs Meidoorn?

Stichting Kinderparadijs Meidoorn is een sociaal kunstzinnig centrum voor kinderen in Rotterdam Oude Noorden. Middels spannende activiteiten gaan kinderen op zoek naar eigen talenten en mogelijkheden en worden aangesproken op taal, kunst en sociale vaardigheden. Dit alles gebeurt in een positieve omgeving waarin aandacht voor elkaar, normen en waarden, openheid en betrokkenheid centraal staan.

Wat levert het kinderparadijs op?

Het kinderparadijs biedt kinderen tussen 4 en 12 jaar een veilige plek in een grote stadsprobleembuurt. Hier kunnen zij op speelse, creatieve wijze en samen met andere kunderen hun talenten ontdekken en ontplooien. Dagelijks bezoeken zo’n vijftig kinderen de speeltuin. Aan reguliere activiteiten doen op jaarbasis bijn 5000 kinderen mee.

Junior-senior project

Een apart project was het senior-junior project waarbij de merendeel allochtone kinderen in contact kwamen met de veelal autochtone ouderen uit de buurt. Zo bezochten de kinderen bejaardentehuizen, werden er vertelbijeenkomsten georganiseerd waarbij zowel de kindern als de ouderen vertellen over heden en verleden en werd er samen aan een kunstwerk gewerkt.

Hoe werkt Meidoorn?

Dagelijks bezoekt een grote groep kinderen Kinderparadijs Meidoorn om vrienden en vriendinnen te ontmoeten, mee te doen met beeldende activiteiten of te spelen in de Avonturentuin en Wikado Speeltuin, die gemaakt is van windmolenwieken en ander hergebruik materiaal. Daarnaast zijn er Bredeschoolactiviteiten en maatschappelijke projecten die gericht zijn op talentontwikkeling van kinderen en het vergroten van de leefbaarheid in wijken.
 
Stichting Kinderparadijs Meidoorn werkt samen met scholen en andere organisaties in Rotterdam Noord en zorgt voor leuke en spannende activiteiten en evenementen voor kinderen van de basisschool. Het team bestaat uit mensen met een kunstzinnige en pedagogische achtergrond. Doordat er een vast team is wordt er binding met de kinderen opgebouwd, een voorwaarde om effectief aan talentontwikkeling van kinderen te kunnen werken. Daarnaast is er een deskundige poel van vakkrachten die op projectbasis ingezet wordt.

Wat zijn succesfactoren?

Succesfactoren zijn:

  • een goede locatie
  • een deskundig, gemotiveerd, creatief en enthousiast team van vaste nmedewerkers en freelance vakkrachten
  • samenwerking met scholen uit de buurt
  • activiteiten die aanslaan bij de leefwereld van de kinderen

Iets voor u?

Bent u als ambtenaar verantwoordelijk voor een veilige leefomgeving van kinderen in de buurt. Of werk u in een maatschappelijke orgnisatie die betrokken is bij de ontplooing en uitvoering van activiteiten voor kinderen. Maakt u zich als schoolbestuurder of docent zorgen over de leefomgeving voor kinderen? Of zoekt u speciaal naar voorbeelden om contacten tussen kinderen en oudere buurtbewoners te bevorderen? Lees de extra informatie in de bijlage en of neem contact op met de stichting Kinderparadijs Meidoorn voor inspirerende voorbeelden.

Uitvoerende organisaties

Kinderparadijs Meidoorn
Meidoornstraat 47
3036 WC  Rotterdam
T  (010) 467 80 70
info@kinderparadijs.net
www.kinderparadijs.net

Plaats

Rotterdam

Provincie

Zuid-Holland

Land

Nederland

Contact

Sabine van Dijk
E: sabine@kinderparadijs.net

Downloads
Kinderparadijs Meidoorn def