Koepel verenigt krachten voor uitkeringsgerechtigden en minima

Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen

4 januari 2016

Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen (BUS) is een koepel van organisaties die de belangen behartigen van uitkeringsgerechtigden en minima in Brabant. De lidorganisaties versterken hun inzet door met elkaar samen te werken in het sociale domein.

Wat levert BUS op?

Goede samenwerking van organisaties voor uitkeringsgerechtigden en minima leidt tot betere ondersteuning van cliƫnten en een effectievere belangenbehartiging.

Hoe werkt BUS?

Bus heeft een aantal instrumenten ontwikkeld om de samenwerking tussen de lidorganisaties te verbeteren. Vaak met ondersteuning door professionals. Twee voorbeelden:

  • BUS voegt informatie uit de spreekuren van de lidorganisaties samen en kijkt welke problemen veel voorkomen bij hun cliĆ«nten. BUS kaart deze aan in (provinciale) overleggen.
  • Het project Estafette verbindt vrijwilligersnetwerken met elkaar om gezamenlijk een beter vangnet te vormen voor kwetsbare mensen.

Met wie wordt er samengewerkt?

70 lidorganisaties in het sociale domein.

Wat zijn de succesfactoren?

  • Een degelijke en regionale aanpak.
  • Samenwerking op het gebied van ondersteuning en informatieverzameling.

Kijk voor meer informatie op www.debus.nl