Kwartiermaken helpt mensen met psychische beperkingen

Maatschappelijke Steunsystemen Eindhoven en randgemeenten
praktijkvoorbeeld - 13 november 2015

Een Maatschappelijk Steunsysteem (MSS) is een netwerk dat kwetsbare mensen met psychische problemen helpt zelfstandig mee te doen in de samenleving. Samen met een kwartiermaker en een ervaringsdeskundige bouwen deze mensen een sociaal netwerk op. In Eindhoven zijn daar goede resultaten mee behaald.

Kwetsbare mensen met psychische problemen hebben vaak last van sociaal isolement, sociale uitsluiting, eenzaamheid, armoede of verslaving. Ze weten de weg naar hulpverlening nauwelijks te vinden. Hun netwerk is klein en daardoor snel overbelast, of soms is er geen netwerk.

Hoe kan een netwerk helpen?

GGzE (Eindhoven en de Kempen) wil mensen met psychische beperkingen het liefst in hun eigen leefomgeving helpen en is daarom gestart met Maatschappelijke Steunsystemen (MSS). Een MSS is een gecoördineerd netwerk dat uit allerlei maatschappelijke organisaties en personen kan bestaan. Maar ook de kwetsbare persoon zelf en zijn omgeving maken er deel van uit. Met steun van dit netwerk kan hij zich naar eigen tevredenheid in de wijk redden en meedoen in de maatschappij.

Een kwartiermaker slaat een brug tussen de cliënt en medewerkers van maatschappelijke organisaties. Samen met een ervaringsdeskundig begeleider helpt hij mensen met psychische problemen met praktische zaken, maar ook met lotgenotencontact.

Een sociaal netwerk voor kwetsbare burgers met psychische problemen

Door MSS treden mensen weer naar buiten en doen mee aan zelf georganiseerde activiteiten en buurtactiviteiten. De werkwijze haalt ze uit hun isolement. Samenwerking en kleinschaligheid zijn daarbij essentieel. Een laagdrempelige, veilige ontmoetingsplek en de inzet van de kwartiermaker en de ervaringsdeskundige als gelijkwaardige partners van de cliënt, is een succesvolle combinatie.

Hoe bouwen mensen met psychische problemen een netwerk op?

De kwartiermaker en de ervaringsdeskundige bezoeken de cliënt thuis. Het gaat daarbij eerst om aanwezigheid: er gewoon zijn, aandachtig luisteren naar de cliënt. Dan geven ze de cliënt praktische ondersteuning bij zaken die hij het meest dringend vindt. Denk hierbij aan achterstallige administratie.

Vervolgens krijgen meer sociale behoeften de ruimte. De cliënt kan bijvoorbeeld terecht in een bouwgroep. Een bouwgroep is een veilige plek waar iedereen welkom is en lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Cliënten kunnen hier meedoen met activiteiten als koken, naailessen of yoga. De kwartiermaker biedt samen met de ervaringsdeskundige begeleider praktische ondersteuning. Ze begeleiden de bouwgroep en helpen cliënten hun verhaal te vertellen.

Iets voor u?

Wilt u kwetsbare burgers met een psychische beperking uit hun isolement halen? Dan kan de MSS-werkwijze u helpen met het opbouwen van hun sociale netwerk.

Website

www.maatschappelijkesteunsystemen.nl

Looptijd

MSS GGzE (Eindhoven en de Kempen) is in 2005 gestart.

Uitvoerende organisaties

De GGzE: GGz Eindhoven en de Kempen

E info@ggze.nl

Contactpersoon

Bart in 't Groen
06 51 613 191

Downloads
Good-practice-Maatschappelijke-Steunsystemen
Handreiking-Maatschappelijke-Steunsystemen
Maatschappelijke-Steunsystemen