Kwetsbare mensen wonen langer prettig thuis

WonenPlus Noord-Holland
praktijkvoorbeeld - 8 februari 2016

Bij een WonenPlus-project helpen vrijwilligers ouderen, mensen met een beperking en chronisch zieken. Deze kunnen daardoor prettig thuis blijven wonen. Consulenten zorgen voor de coördinatie en ondersteuning.

Wat levert WonenPlus op?

WonenPlus ondersteunt de zelfredzaamheid van ouderen en mensen met een functiebeperking. Met de dienstverlening van WonenPlus kunnen zij zelfstandig blijven wonen en volwaardig meedoen in de samenleving. Het gaat om diensten die de klant niet zelfstandig kan uitvoeren.

Hoe werkt WonenPlus?

WonenPlus is een koepelorganisatie voor organisaties die werken met vrijwilligers. De voorziening is vraaggericht en op lokaal niveau. Ze biedt een pakket van diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De vrijwillige dienstverlening is er voor incidentele, lichte hulpvragen. Een WonenPlus-dienst duurt één tot twee uur.

Iedereen uit de doelgroep kan een vraag indienen bij een meldpuntmedewerker, die er een vrijwilliger bij zoekt. Doordat klanten van WonenPlus tegelijk ook zichzelf inzetten als vrijwilliger, is er sprake van wederkerigheid. Als je bijvoorbeeld fysiek zelf je tuin niet kunt doen, kun je misschien wel iemand helpen met formulieren invullen of een spelletje spelen.

WonenPlus is in tientallen gemeenten in de provincie Noord-Holland actief, kijk op de website welke gemeenten dit zijn.

Wat zijn de succesfactoren?

  • WonenPlus versterkt de sociale infrastructuur door met talrijke organisaties samen te werken en gebruik te maken van elkaars mogelijkheden. Denk hierbij aan zorgaanbieders en welzijnsinstellingen, maar ook aan gemeentelijke organisaties en woningbouwcorporaties.
  • Een andere succesfactor is de flexibele inzet van vrijwilligers. WonenPlus biedt ‘maatwerk’ in vrijwilligerswerk. Kenmerkend is dat de vrijwilliger niet gebonden is aan vaste tijden of vaste klussen. De klant en de vrijwilliger kunnen precies aangeven wat zij willen. Door deze flexibiliteit kan WonenPlus direct inspelen op een vraag. Afstemmen op de agenda van de vrijwilligers voorkomt overvragen en te zwaar belasten van vrijwilligers. Dit motiveert extra.

Website

www.wonenplusnoordholland.nl

Looptijd

WonenPlus is gestart in januari 2009.

Uitvoerende organisatie

Stichting WonenPlus Noord-Holland

Contact

E info@wpnh.nl

Downloads
Good-practice-WonenPlus
Organisaties-WonenPlus-Noord-Holland