Laagdrempelige dagopvang om het thuisfront te ontlasten

Dagopvang De Ontmoeting in Gilze

2 maart 2016

De Ontmoeting in Gilze biedt ouderen en mensen met een lichamelijk beperking de gelegenheid nkele dagdelen per week in een ontspannen sfeer andere mensen te ontmoeten. De laagdrempelige en gastvrije dagopvang ontneemt op regelmatige momenten mantelzorgers de verantwoordelijkheid van het zorgen

Iedereen is welkom bij De Ontmoeting

Bij Dagopvang De Ontmoeting ligt het accent op ontmoeten. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom een kijkje te komen nemen. Dat geldt ook voor mensen die als vrijwilliger een bijdrage willen leveren. De ruimte bevat een gezellig ingerichte huiskamer, een slaapkamer, eigen badkamer en een keuken. Er zijn overdag diverse activiteiten. De dagopvang wordt goed bezocht, en ook de avond speciaal georganiseerd voor mantelzorgers had een goede opkomst.

Dagopvang voor mensen met en zonder indicatie

De Ontmoeting is voor gasten met en zonder indicatie. Er zijn ongeveer zes cliënten per dag met een indicatie (extramurale begeleiding). In totaal zijn er steeds zestien cliënten aanwezig. Aanmelding van mensen met indicatie verloopt via de zorgconsulent. Aanmelding van mensen zonder indicatie kan verlopen via de cliënt zelf, kinderen, buren, de huisarts of anderen.

Organisatie De Ontmoeting

Per dag is één professionele kracht aanwezig. De professionele kracht is eindverantwoordelijke en in dienst bij Thebe Thuiszorg, gedetacheerd bij de gemeente Gilze en Rijen. Verder draait De Ontmoeting op zo’n twintig vrijwilligers en een achttal vrijwillige chauffeurs. Die komen via via binnen of via het Vrijwilligersinformatiepunt (VIP) van de gemeente Gilze en Rijen.

De Ontmoeting is gehuisvest in de Schakel, het culturele centrum in Gilze, Noord-Brabant. In dit gebouw zitten ook de bibliotheek, de peuterspeelzaal, een school, theaterzaal, een bar met biljart en het kinderdagverblijf. Het is een centrale locatie in het dorp.

Kosten en vergoedingen dagopvang

De gemeente betaalt de huur van de ruimte en geeft subsidie om extra activiteiten te organiseren. Voor dagverzorging is een indicatie nodig vanuit de Wlz of de Wmo. Financiering van de beroepskracht van Thebe Thuiszorg vindt dan ook plaats via deze voorzieningen. Mensen met een Wmo-indicatie betalen een eigen bijdrage.
Bezoekers van de dagverzorging krijgen een warme maaltijd tussen de middag, geleverd door het verzorgingshuis Sint Franciscus in Gilze en betaald door Thebe Thuiszorg uit de gelden voor mensen met een indicatie. In de toekomst gaan bezoekers betalen voor de maaltijd.
Vrijwilligers regelen ook het vervoer. Zij rijden met hun eigen auto en krijgen een reiskostenvergoeding op jaarbasis. Er is een verzekering voor hen afgesloten en een extra budget voor schade onderweg.

 

Lees meer over de werkwijze van De Ontmoeting op www.dagopvanggilze.nl