Laagdrempelige inspraak voor en door jongeren

Vergroten van maatschappelijke betrokkenheid

29 oktober 2015

Youth Manifestos zijn een manier om jongeren die weinig toegang tot politiek en beleid hebben meer inspraakmogelijkheden te bieden. Via internet, smartphones en een speciaal ontwikkelde app kunnen jongeren onderwerpen aankaarten, digitaal met elkaar communiceren of rapporteren of politici zich aan bepaalde beloften houden.

Wat levert een Youth Manifesto op?

Een mogelijkheid voor jongeren die niet de juist ingang of contacten hebben, om onderwerpen aan te kaarten bij de (lokale) politiek en invloed uit te oefenen op de (lokale) besluitvorming. In Utrecht hebben zo jongeren hun punten op de agenda van de gemeenteraad gekregen.

Hoe werkt het?

De methode is overgenomen vanuit Oeganda, waar vanuit zogenaamde burgerschapsmanifesten besluitvorming vanuit de basis organiseerd wordt.  In Oeganda kunnen burgers via buurtvergaderingen, maar ook via internet, mobiele telefoons en een speciaal ontwikkelde app input leveren en problemen aangeven. Jongerenplatform Amsterdam Oost en Team Catapult uit Utrecht hebben in pilotprojecten deze aanpak uit Oeganda overgenomen middels het opstellen van Youth Manifestos en via de website JongeStemmen.nl (deze website is niet meer beschikbaar).

De Youth Manifesto’ pilots zijn onderdeel van  het project  ‘Youth Influencing the Agenda’, wat weer onderdeel is van het E-Motive programma.  Dit programma is door Oxfam Novib opgezet om innovaties uit ontwikkelingslanden breder in te kunnen zetten.

Youth Influencing the Agenda legt de focus van de Youth Manifestos op de bestrijding van de jeugdwerkeloosheid. Door te focussen op een voor jongeren zeer relevant probleem hoopt men de methode in de praktijk te kunnen aanscherpen. Tevens probeert men zo de aantrekkingskracht op jongeren te vergroten.

Wat zijn de succesfactoren?

  • laagdrempelig
  • Open source technologie
  • richt zich op doelgroepen die ondervertegenwoordigd zijn in de besluitvorming

Met wie wordt er samengewerkt?

Naast de twee jongerenplatforms en Oxfam Novib werken in Youth Influencing the Agenda Netwerk Democratie, Movisie, The Institute for Socioeconomic Studies – Inesc en CEWIT-Citizens Watch-IT samen.

Iets voor U?

Als u op zoek bent naar een manier om groepen die nu ondervertegenwoordigd zijn, meer inspraakmogelijkheden te bieden, is deze aanpak wellicht iets voor u.

 

Uitvoerende organisaties

 

Jongerenplatform Amsterdam Oost

Netwerk Democratie
www.netdem.nl

Movisie
www.movisie.nl

CEWIT-Citizens Watch-IT
https://www.facebook.com/CewitUg/

INESC
http://www.inesc.org.br/