Leer zelf orde aan te brengen in je leven

Training 'Samenwijzer'
praktijkvoorbeeld - 18 november 2015

Bij wie klop je aan als je hulp nodig hebt? En wat vraag je dan? Vrijwillige coaches leren mensen in sociaal kwetsbare situaties hoe ze zelf hun leven op orde kunnen brengen. Zorgorganisatie Abrona in Zeist ontwikkelde de training.

Samenwijzer is een training voor mensen die niet goed weten hoe ze zelf dingen in hun dagelijks leven moeten regelen. Deze training leert hen:

  • hun sociale netwerk te versterken
  • waar ze voorzieningen kunnen vinden
  • hun eigen kracht te versterken
  • effectief vragen te stellen

Steun van het netwerk levert meer zelfvertrouwen op

De training levert een zichtbaar effect op bij de deelnemers. Zij zitten beter in hun vel, zien er verzorgder uit en ondernemen meer. Dit komt omdat zij zich gesteund voelen door hun netwerk. Ze weten nu dat ze bijvoorbeeld bij de buurman, zus of een kennis kunnen aankloppen als ze hulp nodig hebben. Ze weten beter welke voorzieningen er zijn. Andere positieve effecten zijn dat de deelnemers van Samenwijzer meer zelfvertrouwen krijgen en van de bank af komen.

Training Samenwijzer leert mensen zelf hun netwerk in te zetten

Sociaal kwetsbare burgers doen vier maanden lang mee aan Samenwijzer. De training bestaat uit acht bijeenkomsten. De deelnemers brengen samen met een vrijwillige coach het eigen netwerk in kaart. De coach ondersteunt de deelnemers bij het stellen van vragen aan mensen en organisaties in de eigen omgeving. De deelnemers maken zich zo de nieuwe vaardigheden eigen.

Meerwaarde voor de vrijwillige coach

De coaches zijn mensen uit de buurt die het leuk vinden om iemand tijdelijk te begeleiden. Zij zijn enthousiast: het levert hen nieuwe inzichten op en zij vinden het zinvol werk. De vrijwillige coaches krijgen ondersteuning en begeleiding in een voorlichtingsbijeenkomst, een intervisiebijeenkomst halverwege het trainingstraject en een afronding.

Voor wie?

Samenwijzer is niet gericht op een specifieke doelgroep. De training is vraaggericht en kan gevolgd worden door iedereen die:

  • wil leren zijn netwerk beter in te zetten
  • beter wil weten waar hij terecht kan voor hulp op allerlei gebied
  • effectiever wil leren vragen te stellen

Wie werken er mee?

Het project is een initiatief van Abrona, in samenwerking met de gemeente Zeist (subsidieert), MeanderOmnium en Kwintes.

Meer weten?

Volg het project op facebook: https://www.facebook.com/soesterbuurtgenoten.

Soortgelijke voorbeelden vindt u in de Toolkit Werken aan eigen regie. Een toolkit met hulpmiddelen en informatie voor hulpverleners die de eigen regie van cliënten willen bevorderen.