Letten op mensen in sociaal isolement

Het Trefpunt in De Bilt
praktijkvoorbeeld - 10 januari 2016

Het Trefpunt in De Bilt is een ontmoetingsplek voor mensen die moeilijk aansluiting vinden bij de samenleving. Mensen die kampen met sociaal isolement of die lichamelijk of psychisch kwetsbaar zijn. Een vrijwilliger is gastvrouw voor een gemêleerde groep mensen. Kwartiermakers gaan de wijk in op zoek naar mensen die tussen wal en schip zijn geraakt.

Wat levert deze ontmoetingsplek voor mensen in een sociaal isolement op?

Het Trefpunt betrekt mensen meer bij elkaar door ontmoeting en door kwartiermaken: dat is cliënten ondersteunen en als brug fungeren richting hulpverlening. De bezoekers zijn blij met de echte, gemeende belangstelling van de gastvrouwen en kwartiermakers. Tijdens de ontmoetingen krijgen ze contact met andere mensen. Ze vinden het heel belangrijk om er voor elkaar te zijn, elkaar te steunen. De cliënten waarderen de veelzijdige en snelle hulp van kwartiermakers.

Wat is Het Trefpunt?

Het Trefpunt is een ontmoetingsplek bedoeld voor mensen die om verschillende redenen moeilijk aansluiting vinden bij de samenleving. Mensen voor wie de reguliere hulpverlening geen oplossing biedt en die vaak niet kunnen terugvallen op een sociaal netwerk. Het doel van de ontmoetingen is om het sociaal isolement van deze mensen te verminderen en hun sociale participatie te bevorderen.

Twee vrijwilligers van het Trefpunt zijn gastvrouw tijdens de ontmoetingen. Zij luisteren naar de verhalen en houden in de gaten hoe het met de bezoekers gaat. Iemand is ziek? Dan sturen ze een kaart. Of halen medicijnen bij de apotheek. Ze zorgen voor de bezoekers, letten op elkaar in een gezellige omgeving.

Naast de ontmoetingsplek zoeken kwartiermakers van het Trefpunt in de wijk naar mensen die niet bij het Trefpunt komen, maar die wel tot de doelgroep behoren. De kwartiermakers bieden mensen ondersteuning en proberen hen weer mee te laten doen. Zonodig zorgt de kwartiermaker voor passende hulpverlening. Lees meer over Het Trefpunt en het werk van kwartiermakers (pdf).

Wat zijn de succesfactoren?

De Biltse aanpak is bijzonder door de combinatie van:

  • Het aanbieden van een gastvrije ontmoetingsplek voor mensen die dreigen vergeten te worden.
  • Het ondersteunen van mensen bij het kiezen van hulpverlening op maat.
  • Een loket of spreekuur zijn voor instanties voor zorg, wonen en welzijn.

Met wie wordt samengewerkt?

De medewerkers van het Trefpunt werken samen met hulpverleningsorganisaties in de regio, ook op klantniveau. Ze nemen deel aan allerlei overleggen. De kwartiermakers betrekken de organisaties bij hun werkzaamheden en wijzen hen op hiaten in hun aanbod. Bij bestuurders en politici lobbyen de kwartiermakers voor meer aandacht voor de wensen en behoeftes van de mensen waar zij zich op richten.

Iets voor u?

Wilt u een laagdrempelige ontmoetingsplek maken in uw gemeente voor mensen in een sociaal isolement? Dan is Het Trefpunt wellicht een goed voorbeeld. Lees meer in de good practice (pdf).

Website

www.kwintes.nl/activering/clientgestuurd/de_bilt_-_het_trefpunt

Looptijd

Het Trefpunt is gestart in 2004.

Uitvoerende organisaties

Het Trefpunt in De Bilt is een activiteit van Kwintes in Zeist, www.kwintes.nl.

Contact

Anke Vergeer
E info@kwintes.nl

 

Downloads
Good-practice-Trefpunt-De-Bilt
Het-Trefpunt-in-De-Bilt