Logeerhuis voor mensen van wie de mantelzorger even rust nodig heeft

Maison Patrick
praktijkvoorbeeld - 2 maart 2016

Mantelzorgers kunnen zorg voor hun naaste tijdelijk overdragen

Maison Patrick in Bleskensgraaf, Zuid Holland, biedt een tijdelijk onderkomen aan mensen met een chronische lichamelijke aandoening of ziekte van wie de mantelzorger even rust nodig heeft. Verpleegkundige Patrick Konings ontvangt hen samen met een groep vrijwilligers voor een periode van twee dagen tot zes weken. Zo kunnen mantelzorgers de verzorging van hun naaste tijdelijk overdragen (respijtzorg). Het kan gaan om oververmoeide mantelzorgers, maar ook om mantelzorgers die de verzorging enige tijd niet meer kunnen bieden.

Werkwijze Maison Patrick

De medische zorg blijft in handen van de eigen huisarts en thuiszorgorganisatie van de gast. Maison Patrick werkt in overleg met verschillende thuiszorgorganisaties, huisartsen, ziekenhuizen, mantelzorgmakelaars en de vrijwilligerscentrale. Patrick Konings, verpleegkundige en BIG geregistreerd, is coördinator van Maison Patrick. Een verzorgende is via een oproepsysteem ’s nachts beschikbaar.

Daarnaast werken er veel vrijwilligers bij Maison Patrick, elk met een eigen specifieke vaardigheid, zoals computerkennis, tuinwerk of handwerk. Zij zijn geworven via vacatures bij vrijwilligersorganisaties, via mond-tot-mond reclame en sociale media. Vrijwilligers krijgen een intake en daarna extra uitleg. Maison Patrick bewaakt de grens tussen vrijwilliger en professional.

Kosten

Wmo-budget van verschillende gemeenten, als onderaannemer van thuiszorginstellingen en uit privémiddelen van cliënten. De dagprijs is €125.

Website

www.maison-patrick.nl

Contactpersoon

Patrick Konings, oprichter stichting Maison Patrick