Loket vrijwillige inzet en sociale activering Rheden en vrijwilligerssteunpunten provincie Gelderland

praktijkvoorbeeld - 24 juni 2013

De gemeente Rheden subsidieert het Loket vrijwillige inzet en sociale activering voor de ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Rheden. Daarnaast wordt Vrijwillige Inzet Arnhem gesubsidieerd met een basissubsidie om de bovenlokale ondersteuning van (informele) vrijwilligers van de gemeente Rheden en de ondersteuning van en advisering aan de lokale ondersteuningsstructuren van vrijwilligers en informele zorg te organiseren. De vrijwilligerssteunpunten in Gelderland hebben een gezamenlijke website waardoor uitwisseling en bovenlokale ondersteuning geborgd is. Hierdoor heeft de gemeente een effectieve ondersteuningsstructuur voor het vrijwilligerswerk opgezet.

Soort voorbeeld

Ondersteuning en versterking van de lokale en regionale ondersteuningsstructuren voor vrijwilligerswerk via het subsidiëren van een lokaal vrijwilligerssteunpunt, bovenlokale ondersteuning en een gezamenlijke website.

Beoogd effect

Optimale ondersteuning van vrijwilligers en informele zorgers en vrijwilligersorganisaties

Beoogd resultaat

-Een effectieve lokale en bovenlokale ondersteuningsstructuur opbouwen en onderhouden
-Versterking kennis en expertise bij het Loket vrijwillige inzet & sociale activering en vrijwilligersorganisaties
-Bovenlokale informatie-uitwisseling  

Resultaat

-Een effectieve lokale en bovenlokale ondersteuningsstructuur is opgebouwd en wordt onderhouden
-Kennis en expertise bij het Loket vrijwillige inzet & sociale activering en vrijwilligersorganisaties is opgedaan
-Bovenlokale informatie-uitwisseling is georganiseerd  

Succesfactoren

-Afstemming activiteiten op beschikbare expertise en capaciteit
-Regionale samenwerking en lokale inbedding
-Bovenlokale dekking
-Informatie- en expertise uitwisseling en versterking van elkaar  

Knelpunten

-Afstemming tussen samenwerkingspartners moet in geïnvesteerd blijven worden om goed te verlopen
-Er zijn duidelijke afspraken over ieders inzet en de afbakening nodig
-De bovenlokale website wordt door meerdere opdrachtgevers gefinancierd; bij het wegvallen van een financiering komt de voortzetting in gevaar.

Website

Uitvoerende organisaties

Stichting VIVA Rheden
Ericaplein 1
6951 CP  Dieren
T  0313 490 703
E   vrijwilligerswerk@viva-rheden.nl
/www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/rheden
 

Plaats

Dieren, Rheden

Provincie

Gelderland

Land

Nederland

Contact