LTB - Locale Traject Begeleiding

praktijkvoorbeeld - 10 januari 2005

Op een laagdrempelige wijze worden jongeren met problemen begeleid naar school, werk of zorg. Door deze aanpak kan voorkomen worden dat deze jongeren de binding met de maatschappij verliezen.

Wat is het project?

Dagbesteding, een opleiding en inkomen liggen aan de basis van een goede aansluiting van jongeren met de maatschappij. Het behalen van een startkwalificatie is hierbij een minimale vereiste. Voor sommige jongeren is het helaas niet vanzelfsprekend dat ze deze behalen. Dat kan komen doordat de opleidingseisen te hoog liggen, maar ook doordat er te veel problemen spelen die de schoolloopbaan belemmeren. Het gevolg is dat jongeren vroegtijdig uitvallen op school.
Voor jongeren in de leeftijd van 15 tot 23 jaar is Lokale Trajectbegeleiding (LTB) in het leven geroepen. Het doel van het project is deze jongeren terug te leiden naar school of in sommige gevallen naar werk of zorg. Tijdens het traject worden er zo veel mogelijk problemen aangepakt, waardoor de jongere de gelegenheid wordt geboden om de school- of werkloopbaan op een goede manier voort te zetten.

Wat levert het op?

Minder jongeren die vastlopen of zelfs het risico lopen op straat te belanden.

Hoe werkt het project?

De meeste jongeren worden aangemeld via Bureau Leerplicht; andere aanmelders zijn de eigen veldwerkers, scholen, de politie en jongerenwerk. Er vindt een eerste kennismaking plaats waarbij de jongere hoort wat LTB voor hem/haar kan betekenen. Tijdens een opvolgend intake gesprek wordt geinventariseerd wat de wensen van de jongere zijn op het gebied van dagbesteding en wordt er samen een stappenplan opgesteld. Tijdens het traject worden deze stappen uitgevoerd en waar nodig bijgesteld. Daarna vindt er een overdracht plaats naar een school, een leer-werktraject, een werkgever of een andere zorginstelling. Van tijd tot tijd wordt gekeken of er zich nog problemen voordoen. Als het nog niet goed gaat wordt een nieuw traject aangeboden of andersoortige hulp.

Wat zijn de succesfactoren?

Er worden jaarlijks gemiddeld 100 opsporingen gedaan en ruim 70 jongeren intensief begeleid. Ruim 90% van de jongeren zijn na het volgen van een traject positief uitgestroomd naar werk, school of zorg. Na monitoring bleek er nog 85% van de jongeren goed bezig te zijn. De rest van de jongeren is een nieuw traject aangeboden waardoor er zo min mogelijk jongeren buiten de boot zijn gevallen.  

Met wie wordt samengewerkt?

Er wordt onder andere samengewerkt met Bureau Leerplicht, politie, scholen en het jongerenloket van Dienst Werk Inkomen.

Iets voor u?

Bent u op zoek naar een manier om te voorkomen dat jongeren met problemen van de regen in de drup komen en misschien zelfs gaan zwerven omdat ze nergens terecht kunnen, dan is deze manier van begeleiden wel iets voor uw gemeente.

Looptijd

Looptijd start
2005

Looptijd einde
doorlopend

Uitvoerende organisaties

Stichting Streetcornerwork
Lokale Trajectegeleiding
Herengracht 352
1016 CG Amsterdam
T 020  623 97 67
F 020  625 38 20
E ltb@streetcornerwork.eu
www.streetcornerwork.eu

Plaats

Amsterdam

Provincie

Noord-Holland

Land

Nederland

Contact

Janneke Gulen
Projectcoordinator LTB
M  06 14013481
j.gulen@streetcornerwork.eu

DownloadsTypeGrootte
LTB Kaart pdf622.85 KB