M-pOwer - inzending Participatieprijs 2014

praktijkvoorbeeld - 11 juni 2014

Wat houdt het project in?

M-pOwer is een emancipatietraject voor activering en empoweren van mannen die zich in een kwetsbare positie bevinden en in een sociaal en/of maatschappelijk isolement terechtgekomen zijn en grote afstand hebben tot maatschappelijke voorzieningen. Mannen krijgen meer kansen om op eigen kracht zich te ontwikkelen, verhoudingen binnen hun eigen gezinnen te verbeteren, relatieproblemen op te lossen, hun vader/partnerrol beter op te pakken, naar een nuttige dag- of vrijetijdsbesteding door te stromen en persoonlijke ontwikkeldoelen te realiseren. Mannen worden zodanig begeleid, gecoacht, gemotiveerd en getraind om te emanciperen en participeren.

Wat levert het op?

De methodiek/traject richt zich op individuele bewustwording en persoonlijke groei van mannen, met de nadruk op hun rol in het gezin, maatschappelijke participatie en sociale redzaamheid. De methodiek zet mannen en hun sociale netwerken in eigen kracht om structurele verbindingen te leggen en te versterken. Traditionele rolpatronen binnen eigen gezin en maatschappij worden doorbroken door emancipatorische thema’s te bespreken zowel in groepsverband als binnen eigen gezinnen. Ze leren omgaan met of aangaan van sociale relaties, lossen eigen problemen beter op, realiseren in eigen kracht hun eigen wensen, ontwikkeldoelen. Ondanks hun aangeleerd gedrag m.b.t. traditionele rolpatronen, man-vrouw verhoudingen en taken/verantwoordelijkheden, willen we met onze succesvolle methodiek persoonlijke ontwikkeling, zelfbewustzijn, zelfstandigheid, zelfredzaamheid, zelfrespect en verantwoordelijks gevoel van mannen bemoedigen en ondersteunen en vergroten om op eigen kracht de maatschappelijke deelneming van mannen bevorderen en hun sociale isolement verkleinen en traditionele rolpatronen en normen binnen relatie, gezin en familie doorbreken.   
Met dit initiatief willen we graag dat meer geëmancipeerde mannen de maatschappelijke ladder beklimmen en van afhankelijke man naar zelfstandige man veranderen, waarin de kwaliteiten van de man erkend worden en van betekenis zijn.

Met wie wordt samengewerkt?

In het kader van ons project werken we  samen met diverse organisaties; Dichterbij, Aanzet, Sociale Raadslieden, Gemeente Oss, Verdihuis, Vrijwilligerspunt, Vluchtelingenwerk, Zelforganisaties zoals; Prisma, Ouderenvereniging en Moskeeën.

Wat zijn de succesfactoren?

M-pOwer is, een activeringstraject “ ten behoeve van mannen in een kwetsbare positie’’. Mannen worden bemoedigd om op eigen kracht hun persoonlijke doelen te realiseren, welke dat ook zijn. De belangrijkste succesfactor is de vertrouwensrelatie die je opbouwt en vasthoudt. Je maakt mannen bewust dat ze kunnen veranderen. Het geloof daarin is ook een belangrijke drijfveer om ze in beweging te zetten. Zelfstandigheid en zelfred-zaamheid wordt als een van de belangrijkste winst gezien door mannen, wat hen extra stimulans en energie geeft om hun leven beter in te richten. Zelfrespect en verantwoordelijkheidsgevoel groeit zodanig waardoor ze zich veel gelukkiger en gewaardeerd voelen. Als ze waardering krijgen uit de omgeving, wordt het voor hen makkelijker om hun kansen te zien en hun wensen en zelfs dromen waar te maken.

Website

Looptijd

Gestart in januari 2011 en doorontwikkeld tot eind 2013. Nu duurzaam geïmplementeerd binnen de organisatie.

Uitvoerende organisaties

Stichting Vivaan

Plaats

Regio Oss en omgeving.

Contact

Gulnur Koc (gulnur.koc@vivaan.nl)

Trefwoorden