Maak mantelzorg mogelijk - inzending Participatieprijs 2014

praktijkvoorbeeld - 12 oktober 2014

Wat houdt het project in?

Mensen die zorgen voor een inwonend familielid (kind, partner, ouder, broer/zus) hebben daar 24 uur/dag 7 dagen in de week mee te maken. Dat heeft consequenties voor (betaald) werk, uitkering, wonen, loopbaan, ontwikkeling en vraagt bepaalde kennis en vaardigheden. Daar wordt in het huidige beleid voor mantelzorg, werk/inkomen, huisvesting, scholing geen rekening mee gehouden. De samenhang ontbreekt. Langdurige ziekte of handicap van een gezinslid leidt daarom vaak tot ‘moeilijke omstandigheden’ die in onze optiek moeten worden voorkomen om mantelzorg voor iedereen in de doelgroep mogelijk te maken.

We willen mantelzorg voor iedereen in de werkende leeftijd (18-67) beter mogelijk ma-ken door daarvoor ruimte te creëren m.b.t. werk & inkomen, wonen en vaardigheden.

Wat levert het op?

We willen dat mensen die voor een gezinslid zorgen daar financieel de ruimte voor krijgen, dat de manier waarop we samenwonen de zelfredzaamheid van de zorgvrager vergroot en dat mantelzorg daar vanzelfsprekend en gemakkelijk te geven is.
We willen emancipatie van mantelzorg en vergroting van de maatschappelijke bewust-wording van de waarde ervan. Zowel economisch als voor persoonlijke ontwikkeling.
We willen dat de mantelzorgers hun kundigheid en vaardigheden om te kunnen zorgen kunnen vergroten en de ontwikkelde vaardigheden gewaardeerd worden in bijv. certificaten zodat ze daar ook in de maatschappij verder iets mee kunnen. We denken bijv. aan EVC’s. Zo krijgt mantelzorg een rol in de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van mensen. Mensen die mantelzorgen vallen niet terug, maar groeien. Door een upgrading van mantelzorg wordt het ook aantrekkelijker voor mannen.
We willen met de leden van MMM een voorbeeld zijn van zelfbewuste, trotse en kundige mantelzorgers, die op basis van gelijkwaardigheid kunnen samenwerken met professionals. Mantelzorgers die zich in alle opzichten gewaardeerd voelen… door hun familie, zichzelf, professionele zorg en de maatschappij.

Met wie wordt samengewerkt?

De experts vinden het een goed initiatief en stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking. Verder willen we vooral onafhankelijk zijn en vanuit daar op zoek naar nieuwe mogelijkheden en deze ontwikkelen en vormgeven.

Wat zijn de succesfactoren?

Onze succesfactoren zijn ons enthousiasme, onze persoonlijke betrokkenheid, onze ervaringsdeskundigheid en contact met- en kennis van de doelgroep. Ook hebben we een goed netwerk van landelijke experts op de drie thema’s, waarmee we deskundigheid gemakkelijk in huis halen.

Website

Looptijd

Het is begonnen in september 2014 en eindigt als het klaar is……

Uitvoerende organisaties

Vereniging Maak Mantelzorg Mogelijk

Contact

Cora Postema (cora@partnerzorg.nl)

Trefwoorden