Met een maatje durf ik wel

REAKT Vriendendienst

31 juli 2016

Vriendendienst is een maatjesproject voor mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Door een vrijwilliger aan een deelnemer met psychisch problemen te koppelen wordt geprobeerd te voorkomen dat die persoon geïsoleerd leeft of het al bestaande isolement te verbreken.

Wat is het doel van het project?

Opheffen en voorkomen van isolement van mensen met een psychiatrische achtergrond of psychosociale problematiek.

Voor wie wordt een maatje gezocht?

Mensen (18+) met een psychiatrische achtergrond en/of psychosociale problematiek die zelfstandig wonen. Ook mensen die zelfstandig begeleid wonen, komen in aanmerking.

Hoe vinden deelnemers elkaar?

Vriendendienst bemiddelt in sociaal contact tussen mensen met een psychiatrische achtergrond en vrijwilligers. Concreet wil dat zeggen dat de Vriendendienst een deelnemer en een vrijwilliger voor een jaar koppelt op basis van gelijke interesses, hobby's en wensen. Een koppel onderneemt enkele uren per week of per twee weken 'gewone' alledaagse of bijzondere dingen.

Na een kennismakingsgesprek met de deelnemers en de vrijwilligers wordt door medewerkers van Vriendendienst bekeken wie als maatjes aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Daarna volgt een koppelingsgesprek. Nadat beide partijen hebben aangegeven dat zij de koppeling zien zitten worden contactgegevens uitgewisseld en kunnen er afspraken en activiteiten worden ondernomen. Medewerkers van Vriendendienst houden telefonisch contact met de deelnemer en de vrijwilliger en er vinden evaluatiegesprekken plaats. Na een jaar wordt besproken of het contact wordt beeindigd of voor een half jaar of jaar wordt verlengd.

Wat wordt hierdoor bereikt?

Mensen met een psychiatrische achtergrond hebben regelmatig contact met een vrijwilliger en ondernemen activiteiten waardoor de kans op sociaal isolement afneemt.

Website

Uitvoerende organisaties

Plaats

Den Haag, Zoetermeer en Haagrand (Leidschendam-Voorburg en Rijswijk)