Maatjesproject AanZet

15 april 2014

Mensen die door hun psychische kwetsbaarheid weinig tot geen sociale contacten hebben, trekken gedurende 1,5 jaar op met een maatje waarmee zij gezamenlijke activiteiten ondernemen.

Wat is Maatjesproject AanZet?

Het doel van het Maatjesproject is mensen die door hun psychische kwetsbaarheid weinig tot geen sociale contacten hebben, een steuntje in de rug te bieden in het aangaan van sociale contacten. Daarnaast ondersteunt het Maatjesproject mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naastbetrokkenen in het vinden van informatie en/of het verwijzen naar de meest geschikte organisatie.

Wat levert het op?

Er zijn tussen de 100 en 125 maatjeskoppels actief. In 2011 zijn 49 deelnemers uit het project gestroomd omdat zij weer zelfstandig contacten durven aangaan.

Hoe werkt Maatjesproject AanZet?

Bij de intake van zowel deelnemers als vrijwilligers wordt gekeken naar hobby’s en mogelijke voorkeuren en/of bezwaren. Aan de hand van  deze voorkeuren en bezwaren gaat AanZet op zoek naar een match. De vrijwilliger neemt het initiatief tot het (eerste) contact. Het project hanteert de 'trap van mogelijkheden van het Maatjesproject': Voor deelnemers is het mogelijk in plaats van aan een vrijwilliger aan een andere deelnemer gekoppeld te worden, een zogenaamd lotgenotencontact. Vervolgens groeit de deelnemer door naar een vrijwilliger die een deelnemer op sleeptouw neemt.

De gekoppelde deelnemer en vrijwilliger bepalen zelf hoe hun contact verloopt en hebben zelf de regie bij het ondernemen van activiteiten. Het Maatjesproject blijft op de achtergrond, maar is altijd bereikbaar voor vragen. Een kantoormedewerker belt eerst na zes weken en vervolgens elk 3 maanden om te vragen hoe het maatjescontact verloopt. Na 1 jaar volgt er een evaluatie en na anderhalf jaar wordt het contact afgerond. Maatjeskoppels kunnen dan wel zelfstandig verder gaan.

Met wie wordt er samengewerkt?

Het Maatjesproject Humaa(n)tjes van Humanitas de Friese Meren, MantelzorgNL

Lees verder op www.st-aanzet.nl/afdelingen/maatjesproject/