Maatschappelijk Werk COC Haaglanden

27 juli 2014

Het Maatschappelijk werk COC Haaglanden helpt (bi-culturele) jongeren en volwassenen die vanwege (LHBT-gerelateerde) problemen in een onveilige situatie verkeren of dreigen te verkeren.

Wat is Maatschappelijk Werk COC Haaglanden?

Het Maatschappelijk werk COC Haaglanden werkt samen met de voorzieningen binnen de Regio Haaglanden voor (bi-culturele) jongeren en volwassenen die vanwege (aan LHBT-gerelateerde) problemen in een onveilige situatie verkeren of dreigen te verkeren.

Hoe werkt Maatschappelijk Werk COC Haaglanden?

Het werkterrein van het GMW COC Haaglanden omvat meerdere gebieden:

  • Informatie & Consultatie voor beroepsgroepen zoals onderwijs, justitie, maatschappelijke organisaties, vertrouwenspersonen, welzijn, geestelijk leiders, artsen en de gezondheidszorg.
  • Deskundigheidsbevordering homospecifieke hulpverlening binnen het domein van welzijn, geestelijke gezondheidszorg en onderwijs in de vorm van trainingen, workshops, lezingen en gastlessen.
  • Psychosociale Hulpverlening voor jongeren en volwassenen die vragen of problemen ondervinden rondom homoseksualiteit, lesbische gevoelens, biseksualiteit of rond gender beleving. Vragen kunnen gaan over acceptatieproblemen, coming out, coming in, cultuur&religie, discriminatie, (angst voor) uitsluiting of geweld, kinderwens, relatie, homoseksualiteit binnen een heterorelatie enz.  Ook partners, ouders van homoseksuele kinderen of kinderen van homoseksuele ouders zijn welkom voor gesprek.
  • Er wordt kortdurende hulpverlening geboden in de vorm van individuele-, relatie & groepsgesprekken.

Website

Uitvoerende organisaties

COC Haaglanden
Scheveningseveer 7
2514 HB Den Haag
T 070-3659090
E info@cochaaglanden.nl
http://www.cochaaglanden.nl

Contact

Marianne Steijnis
Stephan van Veldhoven
T 070 – 3644888
E mw@cochaaglanden.nl