Maatschappelijke Activeringscentra

praktijkvoorbeeld - 30 april 2015
 

Het doel van Maatschappelijke Activeringscentra is om zowel mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam te activeren en re-integreren als de dienstverlening in wijken en buurten te verbeteren. Een MAC is een fysieke locatie, waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt na een korte opleiding in teamverband activiteiten organiseren die aansluiten bij door hen zelf geïnventariseerde behoeften in de wijk. De doelgroep van het Activeringscentrum bestaat hoofdzakelijk uit mensen die vallen tussen de Sociale Werkvoorziening en de huidige re-integratietrajecten van de werkloosheidsvoorzieningen.

Aanpak
Een MAC is een fysieke locatie, waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt na een korte opleiding in teamverband activiteiten organiseren die aansluiten bij door hen zelf geïnventariseerde behoeften in de wijk. De basisbezetting van een MAC bestaat uit ongeveer tien bijstandscliënten. Zij krijgen voor hun deelname een jaarcontract en stromen daarmee ook direct uit de bijstand. In bijna alle gevallen worden cliënten hiervoor actief door casemanagers benaderd. De MAC-deelnemers zijn verantwoordelijk voor het opzetten van de activiteiten in de buurt en het werven van andere cliënten en deelnemers. Dat kunnen andere bijstandscliënten zijn, voor wie deelname een eerste activeringsstap betekent. Maar ook mensen uit de wijk zonder bijstandsuitkering mogen meedoen.

Ondersteuning door professionals
Binnen het MAC zijn altijd één of meer professionals aanwezig om de deelnemers te ondersteunen bij hun taken en om hen tijdens dat jaar zodanig te coachen en te begeleiden dat zij zoveel mogelijk kunnen uitstromen naar een reguliere baan. De professionals binnen het MAC hebben de functie van casemanager of coördinator.

Ontwikkelaar en materiaal
De methode is ontwikkeld door RadarAdvies, bureau voor sociale vraagstukken. Zie voor meer informatie www.radaradvies.nl

Onderzoek
H. Wagenaar en C. Balder-van Seggelen (2010). Inzicht in eigen Kracht, de werking van empowerment in Maatschappelijke Activeringscentra. Utrecht: Movisie.