Mamma weet alles

praktijkvoorbeeld - 10 april 2010

Ouders met pubers met elkaar in contact brengen? Start een oudernetwerk van ‘Mamma weet alles’!

Wat is Mamma weet alles?

‘Mamma weet alles’ zijn lokale oudernetwerkgroepen. Ouders van (pre-)pubers praten met elkaar thuis over hun vragen rond opvoeden en opgroeien.

Wat levert het op?

Ouders van pubers ondersteunen elkaar via de netwerkgroepen en wisselen ervaringen uit. Vragen en twijfels worden informeel met andere ouders besproken. De ouders leren van elkaar. Gebruikelijke strubbelingen met kinderen in de pubertijd worden gerelativeerd. Bij serieuze problemen weten ouders beter wanneer en waar ze hulp moeten zoeken.

Hoe werkt het project?

‘Mamma weet alles’ sluit als landelijk netwerk aan bij lokale initiatieven van ouders die een netwerkgroep willen starten. Dit initiatief kan komen van een ouder of een groep ouders, maar ook een professionele organisatie kan aankloppen bij ‘Mamma weet alles’.

Er is een gespreksagenda ontwikkeld die maakt dat iedereen zijn of haar verhaal kan doen, ervaringen deelt en vragen stelt zonder dat een bijeenkomst verzandt in algemeenheden. In anderhalf tot twee uur worden leuke en minder leuke ervaringen gedeeld, zorgen en vragen besproken. De gespreksagenda geeft de mogelijkheid om een vraag, opmerking of ervaring verder uit te diepen.

Wat zijn de succesfactoren?

Vanaf het moment dat kinderen naar het middelbaar onderwijs gaan, spreken ouders elkaar niet meer op laagdrempelige plekken als het schoolplein of bij het afhalen van een speelafspraak. Hierdoor hebben ouders met pubers weinig gelegenheid meer om met elkaar te spreken over het opvoeden en opgroeien van pubers terwijl het een periode is waar bij uitstek veel vragen over zijn. De netwerkgroepen van ’Mamma weet alles’ bieden dit wel.

Met wie wordt samengewerkt?

Stichting Mamma weet alles werkt samen met gemeenten, CJG’s, basisscholen en het voortgezet onderwijs.

Iets voor u?

Zoekt u een manier om ouders met vragen rond het opvoeden van pubers informeel met elkaar in contact te brengen, dan kunt u gebruik maken van de methode ‘Mamma weet alles’. Groepen die starten kunnen een toolkit, een methodiekbeschrijving en een handreiking opvragen. ’Mamma weet alles’ biedt gemeenten en CJG’s ook de mogelijkheid om een aftrap te geven voor de start van deze groepen met het inzetten van een themabijeenkomst. Een uitgebreid draaiboek wordt op aanvraag geleverd. Uitgangspunt is dat met zo min mogelijk middelen (tijd, energie en financiën) zo veel mogelijk ouders worden bereikt.

Website

Uitvoerende organisaties

Stichting Mamma weet alles
Veemarkt 83
1019 DB Amsterdam
T 020 - 463 50 50 en vraag naar Marian Zandbergen of Marieke Megens
E info@mammaweetalles.nl
www.mammaweetalles.nl

RadarAdvies | Bureau voor sociale vraagstukken
Veemarkt 83
1019 DB Amsterdam
T:  020 463 50 50
E: radar@radaradvies.nl
www.radaradvies.nl

Land

Nederland

Contact

Marian Zandbergen, Radar Advies
contactpersoon voor Stichting Mamma weet alles
T 020  463 50 50
M 06 212 126 90
E info@mammaweetalles.nl en  M.Zandbergen@radaradvies.nl