Mantelaar, de op één na beste oplossing - inzending Participatieprijs 2014

praktijkvoorbeeld - 27 september 2014

Wat houdt het project in?

Mantelaar koppelt geneeskundestudenten aan ouderen om naasten te ondersteunen bij mantelzorg. Met name de kinderen, maar ook partners, ouders en buren. De zorgstudent is er op de momenten dat zij niet kunnen.

Wij willen de kwaliteit van leven van ouderen verhogen. Dat zij geholpen kunnen worden door iemand die zij vertrouwen, met wie ze het goed kunnen vinden en die hen kent. Iemand die niet alleen kan helpen bij praktische taken (huishouden, verzorging, begeleiding) maar er ook is voor de gezelligheid. Op die manier willen we de eenzaamheid bestrijden. Maar het idee is ook om de mantelzorger te ondersteunen. Kinderen die, soms onverwacht, te maken krijgen met de zorg voor hun ouder(s). Samen met hen organiseren we de zorg. Binnen 5 jaar willen we flexibele/slimme zorgoplossingen bieden in een veranderd en vergrijsd Nederland.

Wat levert het op?

De mantelzorger zal worden ontzorgt. Mantelzorgers raken minder snel overspannen, blijven gezond en belanden dus minder snel in de ziektewet. De geneeskundestudenten van Mantelaar maken het mogelijk om juist de kwalitatieve dingen met hun ouder(s) te doen/bespreken. Mantelaar verbetert de kwaliteit van leven van ouderen aanzienlijk. Behalve dat dit heel mooi is voor hen, heeft dit ook grote gevolgen voor de ziekte kosten. Onderzoek toont aan dat eenzaamheid de kans op dementie, depressie en andere aandoeningen die veel bij ouderen voorkomen vergroot. Door hen gezelschap te bieden blijven zij veel langer vitaal. Bovendien zijn eenzame oudere veel sneller geneigd om naar de huisarts te gaan. Onze studenten zijn bovendien heel goed in staat is om snel te signaleren wanneer er iets aan de hand is. Waardoor er in een vroeg stadium kan worden ingegrepen. Hoogopgeleide verzorgers draagt bij aan een grotere zelfstandigheid van hulpvragers. Dit leidt naar een lagere afhankelijkheid van de (dure) gezondheidszorg. Last but not least willen we een generatie zorgstudenten – en ooit andere dienstverleners - de broodnodige praktijkervaring bieden met ouderen (toekomstige clientèle). Het
gaat hier niet in de laatste plaats om de omgang en ‘soft skills’.

Website

Looptijd

Mantelaar is opgericht in juni 2013.

Uitvoerende organisaties

Mantelaar

Plaats

Mantelaar is actief en succesvol in Amsterdam en wil nu uitbreiden naar heel Nederland.

Contact

Wendy van der Veen (wendy@mantelaar.nl)

Trefwoorden