Mantelzorgers komen even los van de zorg

Respijtzorg door Servicepunt Mantelzorg Putten
praktijkvoorbeeld - 12 januari 2016

De bijzondere vormen van vrijwillige respijtzorg die het Servicepunt Mantelzorg Putten aanbiedt, zijn zeer laagdrempelig. Mantelzorgers dragen de zorg in vertrouwen over en hebben contact met lotgenoten.

Wat levert Servicepunt Mantelzorg Putten op?

Mantelzorgers komen even los van de beslotenheid van de zorgsituatie en vinden herkenning bij lotgenoten. De mantelzorger kan de zorg voor zijn naaste makkelijker overdragen door aansprekende vormen van respijtzorg:

  • Doordat een vrijwilliger gesprekken over het eigen leven stimuleert is er snel een vertrouwensband met de naaste.
  • Door de begeleiding van hulpverleners is de oudere in een veilige omgeving.

Hoe werkt deze mantelzorgondersteuning?

Het servicepunt organiseert twee soorten respijtzorg:

  • De Koffer is een persoonlijk samengesteld pakketje van beelden, geluiden, geuren en dierbare gebruiksvoorwerpen die bij de oudere herinneringen oproepen aan vroeger. De vrijwilliger spreekt de oudere (of jong) dementerende met respect aan op de eigen geschiedenis. Vrijwilligers leggen met zo’n concreet middel makkelijk contact met de oudere en als het vertrouwen eenmaal is opgebouwd, kan de mantelzorger de zorg makkelijker overdragen. Daarmee komt de mantelzorger even los van de zorg.
  • Langs het bospad van mijn vader biedt ouderen met geheugenverlies en hun mantelzorgers de mogelijkheid op een landgoed in het bosrijke Putten een boswandeling maken. Een medicus, een natuurexpert en voldoende vrijwilligers begeleiden de groep. De mantelzorger mag kiezen: meelopen met de zorgvrager, zelf een eigen boswandeling maken of aanschuiven bij andere mantelzorgers. De meesten kiezen voor het laatste en zo is het bospad ook een trefpunt van lotgenoten.

Website

www.swputten.nl/mantelzorg

Looptijd

Gestart in 2008.

Uitvoerende organisaties

Servicepunt Mantelzorg Putten, onderdeel van Stichting Welzijn Putten
www.swputten.nl

Contactpersoon

mevrouw L. van den Hee
E info@swputten.nl

Downloads
Artikel-Stentor-Servicepunt-Mantelzorg-Putten