Markieza: Academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid

Werken aan persoonlijk herstel en opleiden tot ervaringswerkers

Markieza leert en traint mensen hun ervaringsdeskundigheid te ontdekken en in te zetten voor anderen. Er wordt bij Markieza gewerkt voor en door ervaringsdeskundigen met een psychiatrische kwetsbaarheid en verslavingsproblematiek.

Wat doet Markieza?

  • Markieza biedt trainingen, cursussen of erkende opleidingen tot ervaringswerker
  • Ervaringsdeskundigen geven voorlichting op scholen, in buurthuizen en binnen het bedrijfsleven om stigma’s en vooroordelen te verminderen.
  • Vrijwilligers worden gecoacht  door ervaringswerkers bij het ontdekken van mogelijkheden en volgen van een training of een opleiding.
  • organisaties worden begeleid bij het implementeren van herstelondersteunende zorg met daarbij de inzet van ervaringsdeskundigheid.
  • Elke werkdag kunnen geïnteresseerden binnenlopen voor informatie of voor contact met ervaringswerkers.
Herstel

Om mensen te helpen bij hun herstel biedt Markieza onder andere de cursus ‘Herstellen doe je zelf’, de cursus ‘Schrijf je levensverhaal’, of begeleiding bij het opstellen van een persoonlijk plan (WRAP).

Ervaringsdeskundigheid

Wie wil leren zijn eigen ervaring in te zetten voor anderen kan bij Markieza onder andere de basiscursus ‘Traject Ontwikkeling Ervaringsdeskundigheid (TOED) volgen. In deze opleiding onderzoek je persoonlijke kwaliteiten en leer je eigen ervaringen in te zetten voor andere cliënten. Daarnaast kun je de opleiding ‘Markieza Opleiding Verdieping ervaringsdeskundigheid (MOVE) volgen. Dit is een opleiding die je naast werk volgt waarbij je leert anderen te ondersteunen in hun herstelproces.

Wat wil Markieza?

Markieza wil ervaringsdeskundigheid verder op de kaart zetten. Markieza vindt ervaringsgerichte kennis net zo belangrijk als professionele en wetenschappelijke kennis. Daarvoor is wel een omslag nodig in het denken over ervaringskennis. Markieza wil ook een kanteling in denken ten aanzien van het hebben van een psychiatrische kwetsbaarheid of verslavingsprobleem. Ervaringsdeskundigen leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van herstel van kwetsbare burgers. Ze bouwen bruggen tussen de hulpvrager (de kwetsbare burgers) en de professionele instanties.

 

Lees meer op www.markieza.org

 

Samenwerkende organisaties

Markieza werkt samen met: Vereniging van Ervaringswerkers (VVvE), GGzE, Summa College, Leger des Heils, NEON Nieuw Perspectief, Novodic & Ketron; Netwerk voor Verslavingszorg, Mondriaan (GGz).

Winnaar Vierde Movisie Participatieprijs

Markieza won in april 2016 de Vierde Participatieprijs. Uit het juryrapport: ‘Markieza is een voorbeeld van de vele mogelijkheden van ervaringsdeskundigheid. Markieza speelt een belangrijke rol in het op de kaart zetten van ervaringsdeskundigheid in Nederland; de vele activiteiten en betrokken partijen zorgen voor een omslag in denken'.