Mede-ontwerpen en mede-beheren in de Gillisbuurt

praktijkvoorbeeld - 13 februari 2014

Het experiment mede-ontwerpen en mede-beheren in de Gillisbuurt heeft twee doelen. Meer sociale cohesie in de wijk creëren en de fysieke kwaliteit van het groen in de buurt versterken.

Wat is mede-ontwerpen en mede-beheren in de Gillisbuurt?

Bewoners werken samen met professionals aan de herinrichting van de buitenruimte. Ze geven hun wensen en ideeën aan voor de buitenruimte in twee ontwerpateliers en geven ook prioriteiten aan binnen de mogelijke ontwerpvoorstellen. Bewoners zetten zich daarnaast vrijwillig in om hun directe woonomgeving mooi te houden, het zogenaamde mede-beheer. Voor de verschillende onderdelen van mede-beheer zijn verschillende bewoners betrokken.. Het mede-beheer is extra op het normale beheer dat wordt uitgevoerd door/namens de professionals. Via mede-ontwerpen en mede-beheren probeert men de sociale cohesie te stimuleren en de sociale kwaliteit. Concreet betekent dit meer sociale contacten tussen bewoners onderling, dat bewoners zich thuis voelen in de wijk en een groter gevoel van veiligheid en leefbaarheid in de buurt hebben.

Wat levert het op?

Het groen is overzichtelijker, minder jungle waardoor het veiliger voelt voor bewoners, het heeft de wijk opgeknapt, minder rommelige indruk vanaf de straat, prettiger lopen door de groengedeelten. Het participatietraject begon aanvankelijk goed. Mensen waren nieuwsgierig en kwamen op de activiteiten af. De opkomst was rond de 35 personen bij de eerste ontwerpateliers. Daarna werd de animo minder. Tot op de laatste dag er vrijwel geen volwassen meer op kwamen dagen, wel een groep enthousiaste kinderen. Dit leidde tot teleurstelling bij professionals. Er zijn nauwelijks nieuwe bewoners naar voren gekomen door het participatietraject, het mede-ontwerp is beperkt gebleven tot enkele losse impulsen in de wijk, bij de klus- en plantdagen kwamen er weinig mensen, over mede-beheer is geen sprake.

Hoe werkt mede-ontwerpen en mede-beheren?

Binnen het experiment zijn vier fasen te onderscheiden:

  1. De voorfase: het multidisciplinaire team publieke ruimte bezoekt de wijk een dag en stelt een rapport op met aanbevelingen en activiteiten.
  2. De startfase: het expertteam maakt samen met de wijkprofessionals de projectplannen voor de twee buurten.
  3. De kernfase: activiteiten in de wijk uitwerken met ontwerp- en klusdagen
  4. De afrondingsfase: het beheer van de openbare ruimte verder vormgeven

Met wie wordt er samengewerkt?

Woningcorporatie Woonbron, Gemeente Delft, SEV (nu Platform31)

Wat zijn de succesfactoren?

  • Uitvoering in een relatief korte doorlooptijd.
  • Een multidisciplinaire aanpak (experts werken samen met wijkprofessionals en bewoners).
  • Bewonersparticipatie in in mede-ontwerp en mede-beheer.
  • Met weinig middelen zoveel mogelijk doen
  • Sociaal en fysiek de buurt verbeteren.

Iets voor U?

Als u bewoners wilt betrekken in een concrete aanpak om de buurt te verbeteren, is dit wellicht iets voor u.

Evaluatie

Looptijd

2011

Uitvoerende organisaties

Platform31 (voorheen SEV)
Postbus 30833
2500 GV Den Haag
T +31 (0)70 302 84 84
E info@platform31.nl

Plaats

Delft

Contact

Hanneke Schreuders
T 06 17 85 48 53
E hanneke.schreuders@platform31.nl