Mede-ontwerpen en mede-beheren in de Kleine Wereld

praktijkvoorbeeld - 13 februari 2014

Het experiment mede-ontwerpen en mede-beheren in de Kleine Wereld heeft twee doelen. Meer sociale cohesie in de wijk creëren en de fysieke kwaliteit van het groen in de buurt versterken.

Wat is mede-ontwerpen en mede-beheren in de Kleine Wereld?

Bewoners werken samen met professionals aan de herinrichting van de buitenruimte. Ze geven hun wensen en ideeën aan voor de buitenruimte in twee ontwerpateliers en geven ook prioriteiten aan binnen de mogelijke ontwerpvoorstellen. Bewoners zetten zich daarnaast vrijwillig in om hun directe woonomgeving mooi te houden, het zogenaamde mede-beheer. Voor de verschillende onderdelen van mede-beheer zijn verschillende bewoners betrokken. Het mede-beheer is extra op het normale beheer dat wordt uitgevoerd door/namens de professionals. Via mede-ontwerpen en mede-beheren probeert men de sociale cohesie te stimuleren en de sociale kwaliteit. Concreet betekent dit meer sociale contacten tussen bewoners onderling, dat bewoners zich thuis voelen in de wijk en een groter gevoel van veiligheid en leefbaarheid in de buurt hebben.

Wat levert het op?

De ontwerpateliers en de klus- en plantdagen konden op een flinke opkomst rekenen. Met name kinderen waren in grote getale aanwezig. Sommige professionals hadden gehoopt dat er meer bewoners zouden meedoen aan het ingezette proces, Fysiek gaat de wijk er op vooruit. Het mede-beheer gaat wellicht lukken met de inzet en samenwerking van beheerder, medewerker natuur en milieu-educatie en een bevlogen bewoner. Nadat deze personen langs de deuren zijn gegaan, hebben ze inderdaad een groepje bewoners gevonden die de komende tijd aan de slag gaat in de tuinen. Bij de laatste klus- en plantdag waren de bewoners voor het eerst echt actief in de tuinen.

Hoe werkt mede-ontwerpen en mede-beheren?

Binnen het experiment zijn vier fasen te onderscheiden:

  • De voorfase: het multidisciplinaire team publieke ruimte bezoekt de wijk een dag en stelt een rapport op met aanbevelingen en activiteiten.
  • De startfase: het expertteam maakt samen met de wijkprofessionals de projectplannen voor de twee buurten.
  • De kernfase: activiteiten in de wijk uitwerken met ontwerp- en klusdagen
  • De afrondingsfase: het beheer van de openbare ruimte verder vormgeven

Met wie wordt er samengewerkt?

Woonstichting de Key, SEV (nu Platform31)

Wat zijn de succesfactoren?

  1. Uitvoering in een relatief korte doorlooptijd.
  2. Een multidisciplinaire aanpak (experts werken samen met wijkprofessionals en bewoners).
  3. Bewonersparticipatie in in mede-ontwerp en mede-beheer.
  4. Met weinig middelen zoveel mogelijk doen
  5. Sociaal en fysiek de buurt verbeteren.

Iets voor U?

Als u bewoners wilt betrekken in een concrete aanpak om de buurt te verbeteren, is dit wellicht iets voor u.

Evaluatie

Looptijd

2011

Uitvoerende organisaties

Platform31 (voorheen SEV)
Postbus 30833
2500 GV Den Haag
T +31 (0)70 302 84 84
E info@platform31.nl

Plaats

Stadsdeel Noord, Amsterdam

Contact

DHanneke Schreuders
T 06 17 85 48 53
E hanneke.schreuders@platform31.nl