Meergeneratiehuizen (Duitsland)

praktijkvoorbeeld - 7 februari 2013

In de Duitse meergeneratiehuizen wonen jong en oud onder een dak. Zelfstandig kunnen wonen maar toch gemakkelijk hulp kunnen krijgen als je die nodig hebt, wordt door de Duitse overheid gestimuleerd..

Een "Mehrgenerationenhaus" is een combinatie wooneenheden (zelfstandige woningen, appartementen en gemeenschappelijke ruimten) waar verschillende generaties bij elkaar wonen. De zorgcomponent wordt vooral uit de directe woonomgeving betrokken. Het doel is om ouderen tot op zeer hoge leeftijd zelfstandigheid en zekerheid te bieden in een normale, woon- en leefomgeving. Het ontwikkelen en ondersteunen van informele zorg in de directe woonomgeving wordt gezien als de belangrijkste opgave.
Dit als antwoord op maatschappelijke ontwikkelingen waarbij steeds meer ouderen zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen, hun hulpvraag toeneemt, ondersteuning door familieleden minder vanzelfsprekend wordt en professionele zorg duurder en schaarser wordt. Duitsland loopt tien jaar voor op Nederland als het gaat om vergrijzing en ontgroening. Je vindt deze huizen vaak in kleinere plaatsen. Doordat het huis ook als buurthuis fungeert kunnen de bewoners gemakkelijk aan allerlei activiteiten mee doen.

Wat levert het op?

Ouderen kunnen langer zelfstandig blijven wonen. De bewoners en buurtbewoners hebben een ontmoetingsplek en een ruimte waar van alles georganiseerd kan worden.

Hoe werkt het project?

Ouderen worden door meerdere generaties geholpen. Jongeren vinden het wonen in het complex heel praktisch, onder meer vanwege de redelijke huren en de mogelijkheden voor opvang van kinderen. Ook het feit dat de woningen zich altijd in het centrum van dorp of stad bevinden is voor iedereen aantrekkelijk. Daarnaast kunnen jongeren bijverdienen, bijvoorbeeld door met medebewoners afspraken te maken over diensten. Ook betalen bewoners voor bepaalde diensten, die weer door andere bewoners - betaald - kunnen worden uitgevoerd.
Elk huis heeft minstens een gemeenschappelijke ruimte die voor velerlei doeleinden gebruikt kan worden: als ontmoetingscentrum, voor kinderopvang, knutselruimte; ook wordt de keuken vaak gebruikt voor gezamenlijke maaltijden.

Wat zijn de succesfactoren?

Door deze samenlevingsvorm kunnen ouderen actief deelnemen aan het leven. Ze voelen zich niet weggestopt, juist in tegendeel, want het huis staat letterlijk en figuurlijk in het midden van de gemeenschap. In en rond het huis worden allerlei activiteiten georganiseerd waar alle bewoners plus omwonenden aan kunnen deelnemen.
Iets voor u? Het concept is vooral voor kleinere gemeenschappen aantrekkelijk. Het multifunctionele gebouw is gemakkelijker te financieren dan meerdere gebouwen met elk hun eigen functie.  

St. Anna begon al in 1994 met het bouwen van dit soort huizen, die bekend staan onder de naam Lebensraeume für Jung und Alt. In 2008 werden deze huizen in het Mehrgenerationenhaeuser programma opgenomen.

Website

Evaluatie

Ongeveer 75% van de bewoners is actief in het complex. Mensen moeten wel wennen aan het ’zelf doen’ als ze in het complex komen wonen. Vooral de jongeren hebben daarvoor wat extra stimulans nodig. Daarnaast ontstaan er uiteraard wel eens conflicten, over voetballende kinderen en ouderen die het journaal niet kunnen horen door het gejoel. De moderator is opgeleid om deze conflicten op te lossen. Ook de kinderen worden betrokken bij het leven in het complex. Er worden bijvoorbeeld kinderconferenties georganiseerd, ook voor kinderen die niet in het complex wonen.

Looptijd

Looptijd start
2003

Looptijd einde
doorlopend

Uitvoerende organisaties

Een van de organisaties van het eerste uur is:
St. Anna-Hilfe
Siggenweilerstrasse 11
88074 Meckenbeuren
Duitsland
T +49 7542104006
F +49 7542104009
www.anna-hilfe.de

Voor meer informatie over het beleid van de Duitse regering en over andere Mehrgenerationenhaeuser:
www.mehrgenerationenhaeuser.de

Land

Duitsland

Contact

Sylvia Apfel
T +49 7542104006
F +49 754210984006
sylvia.apfel@st.anna-hilfe.de

Downloads
Mehrgenerationshauser