Voor mekaar

praktijkvoorbeeld - 13 februari 2014

Voor mekaar is een pilot in twee kernen van de gemeente Berkelland waarbij  in een netwerk van inwoners, vrijwilligers, professionals en gemeente, een andere manier van zorgen voor elkaar wordt uitgeprobeerd. Waarbij van de eigen kracht en de talenten van de inwoners wordt uitgegaan en niet van de beperkingen.

Wat is Voor mekaar?

Medewerkers van welzijnsorganisatie Betula, woningcorporatie Prowonen en zorgorganisatie Sensire vormen een kernteam. Zij werken volgens een vraaggerichte aanpak. Het team mag een gebiedsbudget, bedoeld voor huishoudelijke zorg en voor de ondersteuning van vrijwillige initiatieven, naar eigen inzichten verdelen

Wat levert het op?

In de sociale netwerken en netwerken blijkt vaak meer beweging te zitten dan gedacht. Er onstaan nieuwe combinaties van zorg en ondersteuning. Tegelijkertijd wordt inzichtelijker gemaakt wat de inwoners al allemaal voor elkaar doen.

Hoe werkt Voor mekaar?

Wanneer een inwoner een ondersteuningsbehoefte heeft, komt een van teamleden  langs om samen met de inwoner de tijd te nemen om antwoorden te vinden op de volgende vragen:

  • Wat is uw vraag, waar liggen uw behoeften?
  • Wat kunt u nog zelf?
  • Wat kunnen mensen om u heen betekenen? Zoals familie, vrienden, buren, vrijwilligers. Wij kunnen hen eventueel  begeleiden met bijvoorbeeld een instructie over hoe zij u kunnen ondersteunen.
  • Zijn er dingen georganiseerd in uw buurt, waar u iets aan kan hebben, zoals een boodschappen- of vervoersdienst of een maaltijd-aan-huis service.
  • Welke behoefte blijft er over, waarmee wij als professionals u kunnen ondersteunen? En hoe?

Samen met de inwoner kijken zij hoe de eigen kracht en de kracht van het netwerk om zich heen, kan worden vergroot.

Het team is ook actief op zoek naar vrijwilligersorganisaties en buurt initiatieven om samen initiatieven te ontwikkelen in de buurt.

Met wie wordt er samengewerkt?

Gemeente Berkelland, Sensire, Betula en Prowonen

Website

Uitvoerende organisaties

Voormekaar Beltrum
T 0545-286006
E beltrum@voormekaar.net
www.voormekaar.net

Voormekaar Ruurlo
T 0573- 459182
E ruurlo@voormekaar.net
www.voormekaar.net

Plaats

Beltrum, Ruurlo; gemeente Berkelland

Bereik

lokaal