Meldtraject ‘Kindspoor’, Hollands Midden

praktijkvoorbeeld - 1 mei 2009

Kindspoor maakt getuigen huiselijk geweld zichtbaar. Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld kunnen lang onzichtbaar blijven voor de hulpverlening. Om hen beter te beschermen, is in Hollands Midden het meldtraject ‘Kindspoor’ geïntroduceerd.

Deelnemers

Het kindspoor wordt gevormd door de politie, de Sociale Jeugd en Zedenpolitie, VEILIG THUIS: advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, twee bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. Het meldtraject begint bij de politiebemoeienis. "Bij de afhandeling van huiselijk geweld zaken, voert de politie voortaan ook de gegevens van de woonachtige kinderen tot achttien jaar in het registratiesysteem in", legt projectleider Petra de Jong uit. "Op deze manier worden zij zichtbaar voor de Jeugd en Zedenpolitie. Deze raadpleegt vervolgens het eigen systeem voor meer gegevens over de kinderen . De kans bestaat bijvoorbeeld dat het ook bekende spijbelaars of weglopers zijn." Het getuige zijn van huiselijk geweld is een vorm van kindermishandeling. De Jeugd en Zedenpolitie zal daarom in de meeste gevallen melding doen bij Veilig Tjuis. Vanaf daar voert het traject verder via het Bureau Jeugdzorg en, eventueel, de Raad voor de Kinderbescherming.

Vijf doelen

De ketenpartners hebben met het kindspoor vijf doelen voor ogen. Ten eerste proberen zij een veilige situatie voor het kind te creëren. Daarnaast willen zij de kans op een verstoorde ontwikkeling terugdringen. Ze proberen ontwikkelingsproblematiek te signaleren en het kind en de opvoeders een adequaat hulpaanbod te bieden. Ten slotte willen de ketenpartners de opvoeders bevorderen om hun verantwoordelijkheid nemen en het geweld te stoppen. Want: ‘huiselijk geweld is slecht voor kinderen’. Die boodschap loopt als een rode draad door het kindspoor heen. "We blijven de opvoeders daarop wijzen", zegt De Jong. "Veel ouders denken dat hun kinderen niets van het geweld merken, omdat zij bijvoorbeeld al op bed liggen. Maar 80 procent van de kinderen blijkt het wel te zien of te horen. En maar liefst zestig procent van de kinderen die geweld meemaken, lijden aan symptomen van posttraumatische stress."

Het Meldtraject heeft eerst vijf maanden proefgedraaid. In die periode zijn 110 kinderen in het meldtraject opgenomen. "Daaronder zijn veel baby’s en peuters", vertelt De Jong. "De helft van de kinderen was tussen nul en vier jaar oud." Uit de eerste ervaringen blijkt verder dat veel mensen toch aarzelen om hulpverlening te accepteren. Wanneer het hulpaanbod geweigerd wordt, kan de Raad voor de Kinderbescherming met drang en dwang de benodigde hulp alsnog op gang brengen.

Hollands Midden is de eerste politieregio in Nederland die met het kindspoor aan de slag is gegaan. Haaglanden gaat binnenkort ook van de werkwijze gebruik maken. De Jong hoopt dat meer regio’s zullen volgen. "De werkwijze is voor iedereen vrij beschikbaar".

Uitvoerende organisaties

Politie, Sociale Jeugd en Zedenpolitie, VEILIG THUIS: advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, twee bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming

 

Land

Nederland

Contact

Petra de Jong
projectcoördinator huiselijk geweld
GGD Midden-Holland
Postbus 45
2800 AA Gouda
E-mail: pdejong.ggd@ismh.nl